CEVES @ Glance

Sreća nije rezultat rada jednostavnog posla, nego predstavlja zadovoljstvo uspešno obavljenog teškog zadatka, koji je zahtevao da damo sve od sebe.

Theodore Isaac Rubin, američki psihijatar i pisac

Misija

CEVES je nezavisan institut posvećen unapređenju ekonomskog oporavka Srbije, demokratskoj konsolidaciji i približavanju Evropskoj uniji kroz zagovaranje politika zasnovanih na činjenicama, pokretanju zainteresovanih strana i javnosti radi njihovog uključivanja u izgradnju institucija,  projekte građanskih ili društvenih inicijativa.

Istorijat

CEVES je osnovala 2004. godine grupa vodećih srpskih ekonomista. Od tada, postavio je nove standarde u makroekonomskoj i analizi politika sa publikacijom “Kvartalni monitor ekonomskih trendova i politika u Srbiji”, i zajedno sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Beogradu  osnovao Fondaciju za razvoj ekonomske nauke, koji je prerastao u jednu od vodećih nezavisnih institucija u Srbiji za oblasti makroekonomije, društvene inkluzije i istraživanja o zaposlenosti. Nakon perioda mirovanja aktivnosti usled angažovanja pojedinih članova kolektiva na visokim pozicijama od javnog znacaja, i sa povratkom g-đe Udovički sa pozicije pomoćnika Generalnog sekretara programa za razvoj Ujedinjenih nacija (UNDP),  CEVES je restruktuiran i ponovo pokrenuo svoje aktivnosti. Uspešno je uspostavljena saradnja sa velikim brojem partnera i donatora – FREN, USAID, Konrad Adenauer Stiftung i dr. Zahvaljujući ekspertizi i iskustvu gospođe Udovički, CEVES je uspešno realizovao projekte, čiji rezultati su bili predstavljeni javnosti. Danas, gospođa Udovički je potpredsednik Vlade i ministar državne uprave i lokalne samouprave. Iako više nije direktor Centra za visoke ekonomske studije, uspela je da prenese svoje znanje i iskustvo na svoj tim, kako bi ideja i misija CEVES-a i dalje živela.

Šta je sledeće?

Nova energija CEVES-a usmerena je ka daljem razvoju i istraživanju oblasti bitnih za inkluzivni i održivi razvoj, popunjavanjem praznina u znanju, poput industrijskih organizacija, ključnih privrednih sektora (npr. poljoprivreda, energija, ekonomija znanja) i korporativnog upravljanja.  CEVES ce iskoristiti razvijeno znanje u svrhu promocije promena na liniji sa evropskim standardima i vrednostima, putem zagovaranja, izgradnje kapaciteta i mobilizacije zainteresovanih strana. Mobilizacija zainteresovanih strana i šire javnosti predstavlja važan cilj i oruđe CEVES-a. Decentralizovane tržišne snage treba uskladiti sa kolektivnim delovanjem, bilo od nacionalnih vlada ili samo-organizovanjem stručnih, poslovnih i organizacija civilnog društva.  U onoj meri u kojoj se Vlada Srbije može pokrenuti na akciju, CEVES je posvećen zagovaranju i partnerstvu oko usvajanja takvih politika, a tamo gde to nije slučaj, izgradnji potrebnih jedinica za delovanje izvan institucionalnog okvira. Međutim, mobilizacija je moguća samo u slučaju kada se društvo okuplja oko pozitivnih ciljeva,  u kontekstu zajedničke vizije. Radi toga, CEVES želi da usmeri svoje resurse ka:

  • pronalaženju mogućnosti za ekonomski rast i povećanje zaposlenosti, i
  • opredeljivanje nacionalnih i sektorskih strategija razvoja.

CEVES će težiti da izgradi mrežu partnerskih odnosa, u bliskoj saradnji sa poslovnim udruženjima u Srbiji, nevladinim organizacijama, državnim institucijama i agencijama, lokalnim zajednicama I ostalim zainteresovanim stranama. U svom naporu da unapredi znanje koje trenutno Srbiji ne stoji na raspolaganju, CEVES će se oslanjati na vodeće medjunarodne stručnjake, organizacije i institucije.