CEVES tim

Nemanja Šormaz, Direktor

Nemanja Šormaz je direktor Centra za visoke ekonomske studije (CEVES) i savetnik potpredsenice Vlade, gospođe Kori Udovički. Kreira i rukovodi projektima koji za cilj imaju pokretanje održivog, pametnog i inkluzivnog ekonomskog razvoja, zasnovanih pre svega na kvalitetnim i dubinskim statističkim analizama, povezivanju ključnih interesnih grupa i predlaganju rešenja, na osnovu najboljih svetskih praksi, ali ipak prilagođenih ekonomskoj i socijalno-društvenoj situaciji u Srbiji.
Read more

Danijela Bobić, Program direktor

Danijela Bobić je programski direktor u Centru za visoke ekonomske studije (CEVES). Odgovorna je za celokupni proces razvijanja, implementacije i koordinisanja istraživačkih projekata u CEVES-u, koji su usmereni ka održivom privrednom razvoju Srbije.

Read more

Aleksandra Urošev, Program menadžer za institucionalni razvoj

Aleksandra Urošev je Program menadžer za institucionalni razvoj u Centru za visoke ekonomske studije. Zadužena je za razvoj institucionalnog programa CEVES-a, koordinaciju projekata i komunikacione aktivnosti.

Read more

Valentina Čolić, Šef analitičkog tima

Valentina Čolić je Šef analitičkog tima u Centru za visoke ekonomske studije( CEVES). Ona je odgovorna za koordinaciju i upravljanje svih istraživačkih aktivnosti, uključujući i pružanje mentorstva članovima istraživačkog tima, kome daje smernice za buduća istraživanja. Pored koordinacije, Valentina radi i na samom istaživanju, od početka do kraja samog procesa istraživanja.

Read more

Mila Pejčić, Analitičar

Mila Pejčić je angažovana u Centru za visoke ekonomske studije, gde radi kao analitičar. Angažovana je na svim fazama istraživačkog procesa: kreiranje baza podataka, formiranje i analiza kvantitativnih pokazatelja, kvalitativna analiza i pisanje izveštaja. Takodje, radi na poslovima koordinacije i komunikacije u domenu ljudskih resursa. Pored toga, specijalizovala se i za veći broj aktivnosti koje se odnose na podršku finansijskom menadžentu.

Read more

Jelisaveta Lazarević, Asistent na istraživanju

Jelisaveta Lazarević je zaposlena u CEVES-u od februara 2016. godine kao asistent na istraživanju. Radi na svim aktuelnim istraživanjima u CEVES-u, sa posebnim fokusom na posmatranje i analizu globalnih makroekonomskih kretanja u određenim sektorima. Posebno je zainteresovana za analizu tržišnih kretanja sektora energetike.

Read more

Milica Gligorić, Administrativni saradnik

Milica Gligorić je zaposlena u CEVES-u od oktobra 2016. godine kao administrativni saradnik. Bavi se finanisjama, administrativnim i pravnim pitanjima. Bavi se internom i eksternom komunikacijom, kao i organizacijom CEVES tima u vidu sastanaka i prezentacija.
Read more