Milica Gligorić, Administrativni saradnik

Milica Gligorić je zaposlena u CEVES-u od oktobra 2016. godine kao administrativni saradnik. Bavi se finanisjama, administrativnim i pravnim pitanjima. Bavi se internom i eksternom komunikacijom, kao i organizacijom CEVES tima u vidu sastanaka i prezentacija.
Završila osnovne studije na Fakultetu za ekonomiju, finansije i administraciju i trenutno je na master studijama iz ekonomije na istom fakultetu.Diplomirala je na temu: Primena globalnog marketing pristupa na primeru brenda Ferrero Rocher. Tokom studija, obavljaja je prakse u Hypo Alpe Adria, Fedex express-u i Bel medic-u ( ljudski resursi). Na praksi u Hypo Alpe Adria banci, radila na poslovima tekučeg posovanja, elektronskog plaćanja i call centra, kao i u sektorima koji se bave procenom rizika. Na praksi u Fedex express-u radila na poslovima koji se tiču logistike i transporta. U Bel Medic-u radila na poslovima ljudskih resura, marketinga i pravnih pitanja. Govori španski i engleski jezik.

U slobodno vreme vodi da putuje, fotografiše i čita.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *