Marko Danon – Samostalni ekonomista – istraživač

Marko Danon je angažovan kao samostalni ekonomista – istraživač u Centru za visoke ekonomske studije (CEVES) od oktobra 2018. Pre toga, Marko je dve godine obavljao dužnosti menadžera za upravljanje aktivom i pasivom u Addiko banci, te proveo pet godina kao ekonomista u Odeljenju za ekonomska istraživanja iste banke.

Osnovna polja interesovanja uključuju makroekonomske politike privreda u tranziciji, pitanja sub-nacionalnog rasta i razvoja, te bankarstvo i finansije.

Marko ima doktorat i master diplomu sa Univerziteta Nica Sofija Antipolis u Francuskoj, te diplomu osnovnih studije sa Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *