Srbija 2009-2016: učinak i konkurentnost realnog sektora – zakonomernosti i otvorena pitanja

HELVETAS Švajcarska agencija za saradnju

Godina: 2018

Studija predstavlja i izdvaja činjenice o porastu izvoza nakon krize u Srbiji – kao ključni aspekt održivog rasta i konkurentnosti, u kontekstu šireg rasta BDP-a, fokusirajući se na nekoliko sektora koji najviše obećavaju u pogledu dalje konkurentnosti i ekonomskog rasta. Posle kratkog istorijskog pregleda rasta privrede Srbiji, analiza se fokusira se na period od 2009. godine i izvoz koji se registruje od tada.
Analiza je sprovedena sa nivoa sektora, ali i sa aspekta večine i vlasništva preduzeća – uslužnih i prerađivačkih, koja posluju u odabranim sektorima delatnosti.

Studija 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *