O programima

CEVES misija: razvoj socio-economskih i demokratskih inicijativa projekata, koji okupljaju stejkoholdere i pokazuju kako zajedno, koristeći evropske vrednosti, ekonomsku logiku, tržišne sile i finansiranje (od strane donatora, samostalno ili podrške Vlade) kako bi promovisale njihove interese i ubrzale ekonomski rast Srbije i kreiranje radnih mesta.

CEVES poseduje mudrost i znanje, koje želi da podeli sa Srbijom u njenom održivom rastu s ciljem da se poveća izvoz i investicije. Prema tome, CEVES-ove “dobre politike” su:

 • činjenice/pouzdane informacije,
 • naglašavanje rast kroz sticanje kvaliteta, deljenje benefita sa širokim opsegom populacije,
 • inkluzivne, kreirajući nova radna mesta & preduzetništvo, i
 • ekološki održive, promovišući obnovljive izvore energije i održavajući odgovoran odnos prema korišćenju prirodnih resursa.

Ipak, CEVES veruje da glavne preporuke moraju da budu ozbiljnije shvaćene i prihvaćenea, to su:

 • eliminacija političkih, ekonomskih i institucionalnih prepreka,
 • bolje prilagodjavanje reformi srpskom društvu,
 • dok je inostrani kapital neophodan, potrebno je takođe, usmeriti fokus društva na prepoznavanje i podržavanje glavnih procesa & organizacija koje pokazuju potencijal za rast,
 • građani Srbije treba da se osveste činjenicom da su ekonomski, institucionalni i upravljački rezultati u stvarnosti u njihovim rukama. Interesne grupe i udruženja, zajedno sa celokupnom javnošću, moraju vrštiti pritisak na vladu i političke elite da deluju; postoji mnogo toga i što mogu postići ako se sami organizuju, čak i bez pomoći vlade.

CEVES-ove aktivnosti su organizovane u tri istraživačka pravca, i to:

 • ekonomsko think tank istraživanje & aktivnosti razvoja politika,
 • fokus na mobilizaciju stejkoholdera, i
 • outreach program, koji nije uobičajen za think tankove.