Stručna praksa

CEVES nudi praksu univerzitetskim studentima i skorašnjim diplomcima sa fakulteta ekonomije, prava i organizacionih nauka (master studije i doktoranti). To je izuzetna mogućnost da naučite više o savremenim ekonomskim, istraživačkim tehnikama, regulativi i unapređenju aktuelnih politika u Srbiji i regionu. Naša praksa predstavlja odličan, prvi korak u svet primenjene ekonomije, i mnogi nekadašnji mladi, perspektivni studenti stasali su upravo u CEVES-u, kao odskočnoj dasci za njihove buduće, uspešne karijere, akademske ili poslovne.

Praksa u CEVES-u prepoznata je po svom visokom kvalitetu i stručnim tehnikama koje mladim studentima daju odličnu osnovu za unapređenje znanja o makroekonomiji i istraživačkim tehnikama, koje se odnose na javne politike. Tokom prakse, bićete sastavni deo našeg tima istraživača, doprinoseći projektima CEVES-a, koji se sprovode. Daćemo Vam mogućnost da steknete znanje u svim ključnim oblastima našeg rada, od procesa dolaženja do projektnih ideja, uključivanja u diskusije o aktuelnim politikama, istraživanju, unapređenju regulative i komunikacijama.

Raspoloživost

Perspektivni praktikanti treba da budu na raspolaganju najmanje tri puna radna dana, svake nedelje. Idealno, praksa traje 4 do 12 nedelja. Kontinuirano prihvatamo aplikacije, shodno našim potrebama i kapacitetu, ujedno se prilagođavajući vašim aktuelnim obavezama na fakultetu.

Prijava

Perspektivni praktikanti treba da poseduju uverenja bliska vrednostima, koje zastupa Centar za visoke ekonomske studije. Vaša prijava, pored molbe za praksom upućene na office@ceves.org.rs, treba da sadrži još i:

  • biografiju na engleskom jeziku,
  • raspoloživost (broj dana u nedelji i željenu dužinu prakse),
  • do 300 reci o vašim omiljenim piscima, časopisima, filmovima i internet prezentacijama koje partite,
  • do 300 reci o ekonomskim politikama za koje ste posebno zainteresovani, i razloge,
  • blogpost do 400 reči na temu po Vašem izboru, usmerenu ka nekoj ekonomskoj oblasti ili politici.

Bez obzira na vrstu prakse koju budete obavljali, postajete deo CEVES zajednice koja Vam daje priliku da i u buduće učestvujete u našim ciljevima, projektima i aktivnostima.