Blog

Bilten: Vreme je za MSP i Srećna 2023!

Dragi naši prijatelji, partneri, saradnici, donatori, Tokom 2022. godine zalagali smo se za ostvarivanje održivog razvoja u Srbiji, a naročito za ključnu ulogu koju mala i srednja preduzeća (MSP) moraju u takvom razvoju da igraju. Pokazali smo i da MSP imaju veliki potencijal da je odigraju — pod uslovom da... Saznajte više

 

USAID – Velika mala privreda

Analiza sektora mašina i oprema u Srbiji sa mapom firmi    Saznajte više

 

Indeks ekonomskog raspoloženja i njegove komponente po zemljama regiona

  Kako privreda tako i potrošači vide da je zenit tekućeg privrednog oporavka Srbije iza nas—od pozicije najboljeg „ekonomskog raspoloženja“ u regionu koju je držala tokom pandemije do jula 2021, Srbija pada na poziciju najnižeg raspoloženja posle najpogođenije Severne Makedonije, naročito od januara. Srbija je bila jedna od zemalja koja... Saznajte više

 

Monitoring izveštaj i preporuke za knjigu preporuka za poglavlje 17 Ekonomska i monetarna politika

Dana 13.04.2022 održan je sastanak Radne grupe Nacionalnog konventa Evropske Unije za poglavlje 17 Ekonomska i monetarna politika i istog dana usvojen je Monitoring izveštaj i preporuke. Ceo izveštaj i prepruke možete pogledati u sledećem dokumentu.  Saznajte više

 

Agenda 2030 u Srbiji – trenutno puka formalnost, potencijalno vredan alat za upravljanje razvojem

Autorski tekst direktora CEVES-a Nemanje Šormaza o Agendi 2030 u kontekstu Srbije objavljen je na blogu online platforme MONS. U okviru same Vlade Republike Srbije, ne postoji konsenzus u čijem portfoliju bi upravljanje Agendom 2030 trebalo da se nalazi, niti kako bi sam proces sprovođenja trebalo da izgleda. Šest godina... Saznajte više

 

Zelena energija (stvarno) za našu decu

22.10.2021. Autor: dr Kori Udovički Preuzmite tekst u PDF-u. U srpskoj javnosti provejava pogrešna predstava da je za energetsku krizu nekako „kriva“ zelena energija. Još gore, stvoren je utisak da je dobro što se Srbija „ne odriče“ svog uglja, i to samo nekoliko nedelja pred odsudni globalni samit o klimi... Saznajte više

 

Stav: Ekonomija ili zdravlje – (i dalje) lažna dilema

To da se ovih dana na sastancima kriznog štaba vagaju ekonomska cena zaoštravanja mera i zdravlje – zamena je teza. Mesec dana ovih trenutnih mera znači gubitak od manje od 0,8% BDP-a odnosno oko 350 miliona evra. Za pogođene – kao što su na primer ugostitelji ili trgovci, i njihove... Saznajte više

 

Radna grupa Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za Poglavlje 32 – Finansijska kontrola, kojom koordinira CEVES, održala je sastanak sa Centralnom jedinicom za harmonizaciju

Radna grupa Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za Poglavlje 32 – Finansijska kontrola, kojom koordinira CEVES, održala je sastanak sa Centralnom jedinicom za harmonizaciju 11.03.2021. godine. Za zapisnik sa sastanka kliknite na link. Saznajte više

 

Stav Radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji o Poglavlju 17 – Ekonomska i monetarna politika

CEVES je 11.03.2021. održao sastanak Radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji o Poglavlju 17 – Ekonomska i monetarna politika. Zaključci radne grupe su da iako je Srbija ostvarila zapažene makroekonomske performanse, došlo je i do rastućih makroekonomskih neravnoteža, odsustva napretka u jačanju kapaciteta zemlje, kao i namere da se... Saznajte više

 

Cena cinične izborne računice

Ovaj članak je objavljen uz manje izmene u nedeljniku NIN 30. jula 2020. Autor: dr Kori Udovički U trenutku kad u Srbiji zvanično stotine ljudi umiru od kovida, važno je da bude sasvim jasno da to nije bilo neizbežno. I nije tačno da se u ovoj krizi mora birati između... Saznajte više

 

Komentar na usvojene i najavljene ekonomske mere za ublažavanje posledica Kovid-krize

Autor: dr Kori Udovički Preuzmite tekst u PDF-u Ekonomske mere koje je Vlada do sad preduzela ili najavila kao odgovor na posledice Covid-krize nisu toliko „obilate“ kao što se mnogima čini.  Sveža likvidnost mora da se ubrizga u sistem sad, u vremenskom rasponu merenom danima, a ne nedeljama.  Vlada mora... Saznajte više

 

Imperativ za mere podrške – obilata likvidnost uz disciplinu plaćanja

Autor: dr Kori Udovički, prva objava 29.3.2020, revizija 1.4.2020. Preuzmite tekst u PDF-u Pandemija nas je zadesila taman kad je disciplina plaćanja u Srbiji počela značajnije da jača. Pošto su u 2016. godini pojačane mere finansijske discipline za privatni sektor, a u sklopu fiskalne konsolidacije smanjena neplaćanja države, lanac nelikvidnosti... Saznajte više

 

Uloga i efekti državne pomoći u privlačenju stranih direktnih investicija (SDI)

SDI su značajne za zemlje u razvoju, budući da se od njih očekuje da će, pored zapošljavanja, zemlji omogućiti pristup novim tehnologijama i znanju. U Srbiji se na njih odnosi 10% zaposlenosti što je za Srbiju značajno, ali znatno manje od proseka Centralne i Istočne Evrope. SDI se često privlače... Saznajte više