Poslednje aktivnosti

27. Jul. 2023

Kamatne stope nisu glavni uzrok niskih privatnih investicija

"Glavni uzroci niskih privatnih investicija tiču se tri stvari - prva je sada već svima dobro poznata priča o nepovoljnom poslovnom okruženju. Drugi faktor je takođe poznat, a to je gotovo isključivi fokus države na privlačenje stranih di...

13. Jul. 2023

Marijana Radovanović za NIN: SRPSKA PRIVREDA IZMEĐU VELIKIH DRŽAVNIH I MALIH I SREDNjIH PRIVATNIH PREDUZEĆA – U raljama neefikasnog državnog kapitala

Na početku tranzicije privatni kapital stvarao je tek nešto više od 20 odsto BDP-a, a danas preostala državna preduzeća stvaraju manje od 10 odsto BDP-a, ali i dalje značajno utiču na poslovno okruženje i onemogućavaju brži rast domaći...

12. Jul. 2023

Konferencija Unapređenje planiranja lokalnog ekonomskog razvoja kroz međuopštinsku saradnju održana u Nišu

U Nišu je održana konferencija Unapređenje planiranja lokalnog ekonomskog razvoja kroz međuopštinsku saradnju, koju je organizovao Centar za visoke ekonomske studije CEVES zajedno sa Regionalnom razvojnom agencijom Jug. Ovo je prvi od planir...