Zaposlenje

Otvorene pozicije

CEVES traži istraživače/ice i analitičare/ke – juniore i seniore! Prijave za sve pozicije su otvorene do 30. aprila 2021. godine, a vrše se slanjem biografije i motivacionog pisma na office@ceves.org.rs. 

Konkurs za ekonomiste/kinje, istraživače/ice

Ukoliko želite da se bavite radom na ekonomskim analizama, pisanjem (delova) izveštaja i konkretnih istraživačkih i razvojnih projekata, pozivamo Vas da konkurišete na neku od sledećih pozicija: 

    • Ekonomista/kinja, vodeći istraživač/ica
    • Ekonomista/kinja, istraživač/ica asistent/kinja

Radni angažman moguće je ostvariti kroz zaposlenje u CEVES-u, ali i kao konsultant/saradnik, nezavisno od mesta boravka, a detalji konkursa se nalaze na linku ispod. 

Konkurs za istraživače/ice

Konkurs za analitičare/ke

Ukoliko ste skloni ka rešavanju kvantitativnih ekonomskih problema i želite da radite na prikupljanju podataka, kao i na kreiranju i manipulaciji bazama podataka, prijavite se na neku od pozicija: 

    • Ekonomista/kinja, analitičar/ka
    • Junior analitičar/rka

Detalji konkursa se nalaze na linku ispod. 

Konkurs za analitičare/ke