Događaji

MSP u kontekstu Covid-19 krize: kratkoročna rešenja – dugoročne posledice

U sredu, 01.12.2020. godine, CEVES je održao onlajn panel diskusiju pod nazivom ,,MSP u kontekstu Covid-19 krize: kratkoročna rešenja- dugoročne posledice", sa ciljem razmatranja dosadašnjih efekata koje je COVID-19 kriza imala na privredu Srbije i uz naročit osvrt na poslovanje MSP i pitanje adekvatnosti dosadašnjeg odgovora Vladine politike. Na linku... Saznajte više

ONLINE PANEL „Ekonomska aktivnost, tržište rada i dostojanstven rad u doba COVID krize“,

Sa zadovoljstvom vas pozivamo da uzmete učešće u online panel diskusiji „Ekonomska aktivnost, tržište rada i dostojanstven rad u doba COVID krize“, koja će biti održana 1. jula 2020. godine, od 11 do 13 časova na MS Teams web platformi. Cilj panela je pokretanje dijaloga između stručnjaka i drugih zainteresovanih... Saznajte više

Konferencija “Državna pomoć – lokomotiva razvoja ili pogrešna skretnica? Pravila EU pomažu u proceni”

Beograd, 27. maj 2019. CEVES je 27. maja 2019. održao konferenciju pod nazivom „Državna pomoć – lokomotiva razvoja ili pogrešna skretnica? Pravila EU pomažu u proceni“. Na konferenciji analizirani su razvojni efekti politike državne pomoći u Srbiji, kao i načini na koje se postojeći pristup može obogatiti, vođen iskustvima drugih... Saznajte više

Okrugli sto “Politika državne pomoći u EU i kako ona doprinosi razvoju”

CEVES je u okvir projekta "Usaglašavanje sa politikama konkurencije u EU" koji ima za cilj da doprinese unapređenju razvojnih efekata državne pomoći i harmonizaciji sa propisima EU održao okrugli sto na kome su učestvovali priznati eksperti u toj oblasti. Realizaciju projekta finansijski podržavaju ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu i Balkanski... Saznajte više

“Izazovi i prilike nakon sporog ekonomskog oporavka: slučaj Srbije”

Prezentacija pod nazivom "Izazovi i prilike nakon sporog ekonomskog oporavka: slučaj Srbije" održana je 25. oktobra 2018. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Profesor Mihail Arandarenko, profesor Ekonomskog fakulteta i predsednik Upravnog odbora Fondacije za razvoj ekonomske nauke (FREN) najavio je gospođu Kori Udovički, staru saradnicu i osnivačicu kako... Saznajte više

Konferencija “Srbija 2030: Činjenice i opcije”

28. avgust 2018., Beograd  Na konferenciji održanoj 28. avgusta 2018. godine pod nazivom „Srbija 2030: činjenice i opcije“, predstavljene su činjenice i razmotrene mogućnosti održivog razvoja u Republici Srbiji do 2030. godine i podstaknuta široka debata i diskusija između svih relevantnih aktera: članova radne grupe Vlade za implementaciju Agende 2030,... Saznajte više

Održana radionica “Kako kvalitet privrednog rasta deluje na ljudski razvoj”

28. mart 2018. Centar za visoke ekonomske studije održao je treću radionicu 28. marta 2018. godine pod nazivom "Kako kvalitet privredno rasta deluje na ljudski razvoji". Radionica je održana u okviru projekta „Korišćenje ciljeva održivog razvoja kao vodilja preusmeravanja istraživanja društvenih nauka: Pilot projekat“ koji podržava PERFORM projekat (PERFORM je... Saznajte više

Održana radionica „Kako kvalitet privrednog rasta deluje na ljudski razvoj“

26. mart 2018, Novi Sad Centar za visoke ekonomske studije održao je drugu radionicu u ponedeljak, 26. marta 2018. pod naslovom "Kako kvalitet privrednog rasta deluje na ljudski razvoji". Radionica je održana u okviru projekta „Korišćenje ciljeva održivog razvoja kao vodilja preusmeravanja istraživanja društvenih nauka: Pilot projekat“ koji podržava PERFORM... Saznajte više

Održana radionica „Kako kvalitet privrednog rasta deluje na ljudski razvoj“

14. februar 2018. Centar za visoke ekonomske studije održao je u utorak 13. februara 2018. godine radionicu pod nazivom „Kako kvalitet privrednog rasta deluje na ljudski razvoj“. Radionica je održana u okviru projekta „Korišćenje ciljeva održivog razvoja kao vodilja preusmeravanja istraživanja društvenih nauka: Pilot projekat“ koji podržava PERFORM projekat (PERFORM... Saznajte više

Održana panel diskusija „Barijere u preduzetništvu mladih u Srbiji“

28. april 2017. Centar za visoke ekonomske studije predstavio je u utorak 25. aprila 2017. godine studiju pod nazivom „Barijere u preduzetništvu mladih u Srbiji“ na panel diskusiji organizovanoj u Privrednoj komori Srbije. Temu su otvorili predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež, Nj. E. Ambasador Nemačke u Srbiji Aksel Ditman,... Saznajte više

Konkurentnost privrede Srbije – gde se nalazi neiskorišćeni potencijal i kako ga iskoristiti?

5. novembar 2015. godine Centar za visoke ekonomske studije (CEVES) predstavio je rezultate konkurentnosti srpske privrede u okviru studije "Indeks razvojnih potencijala privrednih sektora srpske privrede" na regionalnom investicionom samitu NIN-a održanom 5. novembra 2015. godine u hotelu "Izvor" u Aranđelovcu. Nemanja Šormaz je istakao da izvoz treba postaviti kao... Saznajte više

Konferencija “Ekonomije Koreje i Srbije: vidovi potencijalne saradnje i razmena znanja”

14. oktobar 2015. godine Ambasada Republike Koreje i Centar za visoke ekonomske studije (CEVES) organizovali su konferenciju "Ekonomije Koreje i Srbije: vidovi potencijalne saradnje i razmena znanja" u hotelu "Metropol" 14. oktobra 2015. godine. Cilj konferencije bio je razmena znanja i iskustava između predstavnika vlade, privrede, akademske zajednice, finansijskih institucija... Saznajte više

Drugi okrugli sto “Mogućnosti za rast MSP i propuštene mogućnosti za finansiranje”?

7. oktobar 2014. godine Drugi okrugli sto predstavlja nastavak istraživačke studije i zaključaka sa prvog okruglog stola, koji su organizovali CEVES i USAID BEP. Kori Udovički, potpredsednica Vlade i ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu i šef projekta USAID BEP, gospodin Džozef Lauter otvorili su događaj pred visokim zvaničnicima,... Saznajte više

Okrugli sto “Mogućnosti za rast MSP i propuštene mogućnosti za finansiranje”?

19. jun 2014. godine Okrugli sto je održan 19. juna 2014. godine u sali za sastanke Narodne banke Srbije, u organizaciji USAID Projekta za bolje uslove poslovanja i CEVES-a. Cilj je bio predstaviti nalaze istraživanja koje je sprovodio CEVES o mogućnostima povećanog kreditiranja MSP-a u Srbiji i kako motivisati banke... Saznajte više

Okrugli sto “Preduzetništvo u Srbiji – nužda ili prilika?”

25. februar 2014 Okrugli sto “Preduzetništvo u Srbiji – nužda ili prilika?” održan danas u Aero klubu, pokušao je da odgovori na pitanje da li se u sektoru malih i srednjih preduzeća krije potencijal koji bi, promenom odnosa prema preduzetništvu  i stvaranjem povoljnijeg privrednog ambijenta, bio u prilici ozbiljno da... Saznajte više

Srbija kao destinacija za „outsourcing“ – potencijal ili perspektiva?

16. decembar 2013. godine Glavna tema panela na konferenciji "Ekonomist: Svet u 2014" bila je industrija "Outsourcing" i koliko se Srbija može smatrati kao obećavajuća destinacija za ovu vrstu usluge. Prvu studiju slučaja vodila je Izvršna direktorka CEVES-a, gospođa Kori Udovički. „Outsourcing“ se pokazao veoma interesantnim i obećavajućim, iz perspektive... Saznajte više