Preduzetništvo i povoljno poslovno okruženje


U ovoj tematskoj celini pokušaćemo da damo odgovor na dva osnovna pitanja: Zašto je domaće preduzetništvo od presudnog značaja za srpsku privredu i na koji način je potrebno izmeniti institucionalni ambijent da bi mu se omogućio nesmetani razvoj. Poseban naglasak stavljamo na segment malih i srednjih preduzeća, njihovim razvojnim karakteristikama i značaju za rast BDP i zaposlenosti Srbije. U tom kontekstu značajno je i iskustvo drugih, pre svega evropskih zemalja, koje su razvile uspešne modele preduzetništva i povezivanja po principu klastera. Vrlo važno pitanje je i podrška državnih institucija MSP sektoru, usklađivanjem zakonskih rešenja na taj način da ovaj sektor ne bude u podređenom položaju u odnosu na velika preduzeća („Think Small First“ princip).