Media Corner

CEVES u poseti inostranim ekonomskim institutima

27. Nov 2018

Prethodne nedelje predstavnike CEVES-a ugostili su austrijski institut “Austrian Institute for SME research”,  i dva mađarska insituta “GKI Economic Research” i “Institute for Economic and Enterprise Research”.

Direktor CEVES-a, gospodin Nemanja Šormaz, sa saradnicom posetio je Beč radi uspostavljanja i razvijanja saradnje sa međunarodnim partnerima. Sva tri insituta u fokusu svog rada imaju istraživanje i analizu malih i srednjih preduzeća, sa naglaskom na redovno praćenje poslovne klime, što je takođe u CEVES-ovom istraživačkom fokusu.

Razgovor se vodio sa relevantnim predstavnicima, radi razmene iskustva o metodologiji, upravljačkoj strukturi, kao i o saradnji sa donosiocima odluka i preduzećima. Predstavnici CEVES-a su upoznali rukovodstvo sva tri instituta sa dosadašnjim istraživanjima i radom CEVES-a u Srbiji na temu malih i srednjih preduzeća.

Ova poseta je rađena u okviru projekta sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ) – „Razvoj privatnog sektora“.

Direktor CEVES-a Nemanja Šormaz sa Thomas-om Oberholzner-om, Izvršnim direktorom „Austrian Institute for SME research“

CEVES se pridružio inicijativi Globalni dogovor Ujedinjenih nacija

18. Oct 2018

Centar za visoke ekonomske studije postao je članica svetske platforme Globalnog dogovora Ujedinjenih nacija. Globalni dogovor Ujedinjenih nacija posvećen je promovisanju društveno odgovornog poslovanja i sa preko 10.000 članova iz više od 145 zemalja predstavlja najmasovnije dobrovoljno udruženje na svetu.

CEVES je svoje aktivnosti u okviru ove incijative započeo prezentovanjem svojih nalaza o ciljevima održivog razvoja u Srbiji na Skupštini članica Globalnog dogovora u Srbiji, održanoj 4. oktobra 2018. godine u prostorijama Privredne komore Srbije.

Globalni dogovor čini praktični okvir za razmenu stručnih znanja i unapređenje poslovne prakse preduzeća članica Globalnog dogovora posvećenih integraciji osnovnih i univerzalno prihvaćenih načela iz oblasti zaštite ljudskih i radnih prava, zaštite životne sredine i borbe protiv korupcije. Globalni dogovor nije regulatorno telo. Udruženje ne kontroliše, ne nameće i ne vrednuje ponašanje ili akcije pojedinih preduzeća. Umesto toga, Globalni dogovor se oslanja na odgovornost, transparentnost i utemeljeni poslovni interes preduzeća, organizacija iz nevladinog sektora, udruženja i akademskih institucija sa osnovnim ciljem iniciranja i razmene znanja o konkretnim akcijama koje u praksi promovišu i primenjuju osnovna načela društvene odgovornosti.

Globalni dogovor od svojih članica očekuje da prihvate, podrže i promovišu, u okviru njihove delatnosti, sledeće osnovne vrednosti iz oblasti zaštite ljudskih i radnih prava, zaštite životne sredine i borbe protiv korupcije u okvir 10 principa.

  • Princip 1: poštovanje i podrška zaštiti međunarodno priznatih ljudskih prava
  • Princip 2: obezbediti da se ne krše ljudska prava tokom poslovanja
  • Princip 3: podrška slobodi udruživanja i primeni prava na kolektivno pregovaranje
  • Princip 4: ukidanje svih vrsta prinudnog i prisilnog rada
  • Princip 5: zabrana zapošljavanja dece
  • Princip 6: eliminacija diskriminacije na radnom mestu
  • Princip 7: odgovoran pristup životnoj sredini
  • Princip 8: podrška projektima koji štite životnu sredinu
  • Princip 9: učešće u razvoju tehnologija koja ne škode životnoj sredini
  • Princip 10: borba protiv korupcije u svakom njenom obliku, uključujući iznuđivanje i podmićivanje

Kori Udovički učestvuje na sastanku Visokog savetodavnog odbora Ujedinjenih nacija za ekonomska i socijalna pitanja u Njujorku

18. Jul 2018

10.jun 2018.

Danas se u Njujorku završava prva sednica Visokog savetodavnog odbora Ujedinjenih nacija za ekonomska i socijalna pitanja u kojem učestvuje Kori Udovički, predsednica Upravnog odbora Centra za visoke ekonomske studije (CEVES). Odbor je novo savetodavno telo koje podržava idejno vođstvo UN na ostvarivanju ambiciozne agende 2030, tj. ostvarivanja globalnih ciljeva održivog razvoja. Odbor ima 16 članova među kojima su bivši šefovi država (Rikardo Lagos i Ernesto Zedillo), laureati nobelove nagrade (Džozef Štiglic), i drugi intelektualni lideri poput Džefrija Saksa, i Hose Antonia Okampa.

Na sastanku su razmatrani svetska ekonomska situacija, izazovi u finansiranju održivog razvoja, i ekonomsko-socijalne implikacije globalizacije i korišćenja naprednih tehnologija kao i međunarodnih migracija. Gospođa Udovički je na sastanku naglasila da se nalazimo na početku dubokih promena u organizaciji globalnog poretka, i da je teško znati kuda one idu. Stoga je od izuzetne važnosti da se ideje multilateralizma i zaštite života i dostojanstva svakog pojedinca na planeti za koje se UN zalažu snažno promovišu, uključujući kroz nove medije i direktniju komunikaciju sa građanima sveta.

 

Potpisan sporazum o saradnji između Univerziteta Metropolitan FEFA i CEVES-a

07. Sep 2017

7. septembar 2017. godine

Univerzitet Metropolitan FEFA i Centar za visoke ekonomske studije potpisali su sporazum o saradnji, čime su se stekli uslovi da se dobre prakse između ove dve institucije prošire i studentima FEFA pruži prilika praktičnog iskustva u okviru oblasti delovanja CEVES-a.

Sporazum predviđa organizaciju studentskih praksi od strane CEVES-a, unapređenje i razmenu znanja i praktičnih iskustava između studenata i nastavnika FEFA  i saradnika i partnera CEVES-a.
Ugovor su potpisali direktor Centra za visoke ekonomske studije gospodin Nemanja Šormaz i  dekan Univerziteta Metropolitan FEFA gospodin Nebojša Savić.

Centar za visoke ekonomske studije ističe zadovoljstvo pokretanjem ovog partnerstva i veruje da će se saradnja odvijati na obostrano zadovoljstvo i u korist sticanja praktičnih znanja studenata.

 

Gostovanje Danijele Bobić, Programskog direktora CEVES-a, na Radiju Beograd 1 o preduzetništvu mladih u Srbiji

26. May 2017

26. maj 2017. godine

Danijela Bobić, Programska direktorka Centra za visoke ekonomske studije (CEVES) gostovala je u sredu, 24. maja u emisiji “U središtu pažnje” koja se emituje svakog radnog dana na Radiju Beograd 1. Emisija je bila posvećena rezultatima CEVES studije “Mapiranje prepreka za preduzetništvo mladih u Srbiji”. Pored gospođice Bobić, gosti emisije su bili i Miša Živić predstavnik kompanije LeanPay, i Nemanja Glavinić iz organizacije Dostignuća mladih u Srbiji.

Pozivamo vas da poslušate diskusiju o preprekama na koje mladi nailaze u slučaju da su dovoljno hrabri da započnu sopstveni biznis, o primerima dobrih praksi iz drugih zemalja, pitanjima mikro zajmova, potrebi olakšica za mlade u prvoj godini poslovanja i poimanju preduzetništva u srpskom društvu.

Časopis “Biznis & Finansije” – Međunarodna konkurentnost malih i srednjih preduzeća (MSP)

29. Dec 2015

29. decembar 2015. godine

Danijela Bobić, programski direktor Centra za visoke ekonomske studije (CEVES), napisala je tekst za januarski broj stručnog časopisa „Biznis i Finansije“, na temu međunarodne konkurentnosti malih i srednjih preduzeća (MSP). U tekstu je prikazana aktivnost srpskih MSP, njihova sposobnost da izlaze i opstaju na stranim tržištima, kao i u kojim je sektorima uočena značajna baza zdravih MSP, koja su uspevala da rastu i razvijaju se putem dinamičnog izvoza i na taj način pokrenu rast celokupnog sektora.

U tekstu se ističu ključne prepreke ostvarivanju snažnije međunarodne aktivnosti MSP, prvenstveno u domenu izvora finansiranja i kapaciteta potrebnih za pronalaženje inostranih kupaca i sagledavanje trendova i zahteva inostranih tržišta. U korist tome govori i činjenica da je tek 18,7% MSP izvoznika sposobno da izvozi na isto tržište tri godine za redom. Kao odgovor na ovaj problem, donosioci odluka značajnu pažnju moraju posvetiti uključivanju većeg broja MSP u međunarodne tokove, kao i kreiranju uslova za njihov opstanak na inostranim tržištima. CEVES želi da inspiriše stručnu javnost i donosioce odluke na otvaranje debate o potencijalnim razvojnim politikama, koje bi kroz uklanjanje postojećih barijera pružile podršku kontinuiranom izvozu MSP.

Časopis “Biznis & Finansije” – Indeks razvojnih potencijala razmenjivih sektora u Srbiji 🗓

11. Dec 2015

11. decembar 2015. godine

U najnovijem izdanju časopisa „Biznis i Finansije“ Nemanja Šormaz, direktor Centra za visoke ekonomske studije (CEVES), predstavio je nalaze studije „Indeksa razvojnih potencijala razmenjivih sektora u Srbiji“. U tekstu je predstavljena podela sektora sa razvojnim potencijalnom na aktivne i pasivne, kao i njihove karakteristike.

Prezentacija nalaza studije CEVES-a imala je za cilj isticanje značaja određenih privrednih sektora za celokupan privredni rast Srbije, kao i mogućnost kreiranja razvojnih strategija „kreiranih po meri“ koje bi bile usmerene upravo ka povećanju konkurentnosti sektora i izvoza. U narednom periodu, CEVES će ažurirati studiju na osnovu podatka iz 2014. i na taj način zainteresovanoj javnosti još bolje približiti razvojne potencijale srpske privrede.

Prezentacija studije „Indeks razvojnih potencijala sektora u Srbiji“ Upravnom odboru Privredne komore Srbije

06. Oct 2015

6. oktobar 2015. godine

Na sednici Upravnog odbora Privredne komore Srbije 6. oktobra 2015. godine, CEVES je predstavio rezultate studije pod nazivom „Indeks razvojnih potencijala sektora u Srbiji“. Istraživanje je podržano i sprovedeno u saradnji sa Privrednom komorom Srbije. Studija je deo jednog šireg projekta koji za cilj ima što bolje upoznavanje razvojnih šansi srpske privrede koje treba da budu poluga budućeg rasta i definisanja fokusirane sektorske podrške. CEVES će u narednom periodu studiju predstaviti i široj javnosti.

Kopaonik Biznis Forum 2015 – Prezentacija izveštaja “Performansa realnog sektora Srbije”

23. Mar 2015

23. mart 2015. godine

Na Kopaonik business Forum-u 2015, CEVES je predstavio svoju studiju „Performansa realnog sektora u Srbiji“. Projekat je bio podržan od strane USAID Projekta za održiv razvoj. CEVES je ovim istraživanjem nastojao da ustanovi konkurentnost preduzeća u Srbiji, prema veličini, privrednim granama i regionima. Prezentaciju je otvorio američki ambasador, gospodin Majkl D. Kirbi, koji je naglasio da privatni sektor „treba da raste kako bi absorbovao nezaposlenu radnu snagu u Srbiji”.

Analizirali smo trenutno stanje srpske privrede, trendove u kretanju i strukturi izvoza, konkurentnost pojedinačnih sektora i one sa najvećim potencijalom za rast. Osnovni cilj našeg istraživanja jeste da se ukaže na sektore sa najvećim potencijalima, koji imaju sposobnost da pokrenu održivi rast i razvoj privrede. Izvoz mora da igra glavnu ulogu u pokretanju privrednog rasta Srbije, a da bi se to postiglo neophodno je unapređenje međunarodnog poslovanja sadašnjih izvoznika, ali takođe i podsticanje neizvoznika da izađu na inostrana tržišta.