Nacionalno planiranje


Jedini način da se srpska privreda oporavi u današnjim uslovima jeste da se istovremeno smanji javna potrošnja i poveća sposobnost države da aktivno deluje, a pre svega da privredi pruži neophodnu podršku, umesto što joj danas stvara prepreke.

Kako bi stvorila potrebni kapacitet aktivnog delovanja država mora da uspostavi sistem planiranja (planskog sprovođenja) svojih aktivnosti i delovanja. S obzirom da pro forme sistem planiranja postoji i zauzima značajan birokratski prostor, istinsko planiranje mora se uvesti delovanjem na dva koloseka. Na jednom se mora uvesti kratkoročni sistem koordinisanog sprovođenja aktivnosti države kao i polaganja računa za njihovo sprovođenje. Na drugom koloseku, te aktivnosti koordinisanog sprovođenja aktivnosti se u više godišnjih iteracija moraju širiti na sve državne i administrativne aktivnosti. Drugim rečima, sistem nacionalnog planiranja i koordinacije mora se postepeno institucionalizovati, jer je to na liniji postojećih napora na putu Srbije u Evropsku Uniju.