Regionalni i lokalni razvoj

Razvijanje strategija lokalnog ekonomskog razvoja predstavlja značajan komplematarni deo tradicionalnog ustpostavljanja nacionalnih strategija ekonomskog razvoja „odozgo na dole“, koji omogućuje stvaranje širih društvenih koristi korišćenjem resursa koji bi u suprotnom ostali nedovoljno dobro iskorišćeni. Pitanje lokalnog i regionalnog razvoja od posebnog značaja je u današnje vreme ubrzane regionalne polarizacije Srbije kada regioni Zapadne, Istočne i Južne Srbije značajno zaostaju za Beogradom i Vovodinom. Manji gradovi su posebno pogođeni problemom monoindustrijskog razvoja – zavisnošću lokalne privrede od jednog velikog industrijskog preduzeća formiranog u periodu socijalizma, sa manjim ili većim problemima u poslovanju. U takvim bivšim industrijskim „gigantima“ obično radi veliki procenat zaposlenih u datim lokalnim sredinama, a uzimajući u obzir i njihove porodice slobodno možemo reći da većina stanovništva u takvim gradovima zavisi od jednog preduzeća. Kako restrukturirati ove velike industrijske sisteme i diversifikovati lokalnu privredu na zdravim osnovama, jedno je od osnovnih pitanja ove oblasti. Osim toga, fokus će biti na metodima ravnomernijeg regionalnog razvoja i instrumentima za njegovo ostvarenje i pitanju decentralizacije.