CEVES tim

Nemanja Šormaz – Direktor

Nemanja Šormaz je direktor Centra za visoke ekonomske studije (CEVES). Tokom pet godina u CEVES-u, on se aktivno angažovao sa donosicima odluka i drugim ključnim akterima u projektima ekonomskog razvoja. Razvija i koordinira projekte sa ciljem da omogući održiv, pametan i inkluzivan ekonomski rast.

Read more

Danijela Bobić – Programska direktorka

Danijela Bobić je ekonomistkinja koja radi kao programska direktorka Centra za visoke ekonomske studije (CEVES). Danijelina primarna ekspertiza leži u oblasti održivog, pametnog i inkluzivnog ekonomskog razvoja, sa posebnim fokusom na razvoj privatnog sektora. Ona je bila dominantno angažovana kako u analitičkom radu, tako i dizajniranjupreporuka i zagovaranju politika.

Read more

Aleksandra Urošev – Programska menadžerka za institucionalni razvoj

Aleksandra Urošev je programska menadžerka za institucionalni razvoj u Centru za visoke ekonomske studije (CEVES) i bivša zamenica šefa kabineta potpredsednice Vlade i ministarke za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Trenutno je koordinatorka radne grupe u okviru Nacionalnog konventa Evropske unije za Poglavlje 32 – Finansijska kontrola.

Read more

Mila Pejćić – Analitičarka

Mila Pejčić je analitičarka u Centru za visoke ekonomske studije (CEVES). Angažovana je u svim fazama istraživačkog procesa: kreiranje baza podataka, formiranje i analiza kvantitativnih indikatora, kvalitativne analize i pisanje izveštaja.

Read more

Marko Danon – Samostalni ekonomista – istraživač

Marko Danon je angažovan kao samostalni ekonomista – istraživač u Centru za visoke ekonomske studije (CEVES) od oktobra 2018. Pre toga, Marko je dve godine obavljao dužnosti menadžera za upravljanje aktivom i pasivom u Addiko banci, te proveo pet godina kao ekonomista u Odeljenju za ekonomska istraživanja iste banke.

Read more

Ivona Janović – Administrativna saradnica

Ivona Janović je administrativna saradnica u Centru za visoke ekonomske studije (CEVES). Ona je odgovorna za evidenciju računa i plaćanje dospelih obaveza, upravljanje blagajnom, izradu putnih naloga za zaposlene, vođenje evidencije prisustva zaposlenih, godišnjih odmora i isplaćivanja zarada.

Read more