Upravni odbor

Natalija Novta – članica Upravnog odbora

Natalija Novta je ekonomista u Odeljenju za istraživanje u Međunarodnom monetarnom fondu (MMF). Ona doprinosi radu Upravnog odbora CEVES-a u svom ličnom svojstvu i ne predstavlja stavove MMF-a. Gospođa Novta je doprinela istraživanju za Svetski ekonomski pregled MMF-a, Fiskalni monitor i Regionalneekonomske perspektive za Evropu, a takođe radi na programima nadzora u okviru MMF-a.

Read more

Milan Milićević – član Upravnog odbora

Gospodin MIlićević osnovao je Bastion grupu (Bastion Group) 2004. godine, koja je preuzeta od KBC Grupe 2007. godine, a zatim preimenovana u KBC Securities Corporate Finance (KBCS). Milan je uspešno vodio pomenute organizacije (MBO i KBCS), što je rezultiralo osnivanjem Virtu Partners-a u 2011. godini, preduzeća čiji je danas generalni direktor i predsednik Upravnog odbora. U svojoj bogatoj poslovnoj karijeri, specijalizirao se za široki opseg usluga u domenu investicionog bankarstva i strateškog konsaltinga.

Read more

Kori Udovički – Predsednica Upravnog odbora i glavna ekonomistkinja

Kori Udovički je osnivač i rukovodi Centrom za visoke ekonomske studije u Beogradu (CEVES). CEVES je nezavisan think-and-do-tank posvećen unapređenju ekonomskog oporavka Srbije, demokratskoj konsolidaciji i približavanju Evropskoj uniji. Ona je takođe aktuelna članica Visokog savetodavnog odbora Ujedinjenih nacija za ekonomska i socijalna pitanja.

Read more