Okrugli sto “Preduzetništvo u Srbiji – nužda ili prilika?”

25. februar 2014

Okrugli sto “Preduzetništvo u Srbiji – nužda ili prilika?” održan danas u Aero klubu, pokušao je da odgovori na pitanje da li se u sektoru malih i srednjih preduzeća krije potencijal koji bi, promenom odnosa prema preduzetništvu  i stvaranjem povoljnijeg privrednog ambijenta, bio u prilici ozbiljno da pomogne izlasku  Srbije iz teške ekonomske situacije u kojoj se nalazi. U brošuri, Centar za visoke ekonomske studije (CEVES) predstavlja prve rezultate istraživanja u svom programu zalaganja za razvoj preduzetništva u Srbiji zasnovanog na činjenicama.

Želimo da skrenemo pažnju javnosti, donosilaca odluka i samih preduzetnika da se u maloj privredi krije ogroman potencijal, koji godinama sputavamo. Trenutno su stručna i šira javnosti podeljene kako da Srbija postigne ekonomski napredak. Po jednom pogledu, napredak dolazi isključivo kroz strane direktne investicije (SDI) a u drugom taboru su oni koji misle da uloga države mora da se pojača tako što će se ona aktivnije pozabaviti stvaranjem/oživljavanjem nacionalnih industrijskih sistema. Oba modela posmatraju preduzetništvo kao „drugorazrednu” privredu, dopunsku kategoriju stvorenu iz nužde ili naslanjanjem na prilike koje stvara „prvorazredna” privreda, velika preduzeća, strana ili državna. Neki od rezultata istraživanja koje je CEVES sproveo u jesen 2013. vrlo su obeshrabrujući ne samo za sadašnje, već pre svega buduće preduzetnike:

  • interesovanje građana Srbije za preduzetništvo kao prvi izbor posla znatno je niže od evropskog proseka,
  • dominantnih dve trećine građana želi da se zaposli u javnom sektoru,
  • nužda i „preživljavanje“ istaknuti su kao motivi za pokretanje sopstvenog posla, nasuprot sticanju materijalnog blagostanja, ličnog i za zajednicu (ohrabruje jedino stvaralaštvo, u vrhu),
  • rizičnost i neizvesnost poslovnog okruženja, stalna promena regulative, pojačana nepoverenjem u pravednost države, ozbiljno obeshrabruje preduzetništvo,

„Gore pomenute, negativne stavove želimo da suprotstavimo činjenicama do kojih je CEVES došao u istraživanju. Naime, u proteklim godinama u Srbiji, mala i srednja preduzeća i preduzetnici stvarali su radna mesta dok su ih velika preduzeća gubila u restrukturiranju, a iz njih je izrasla skoro polovina današnjih velikih preduzeća, i to ona zdravija.  “ – izjavila je g-đa Kori Udovički, direktorka Centra za visoke ekonomske studije. Neki najbitniji nalazi pokazali su da je:

  • MSP u 2012. doprinosi ukupnoj zaposlenosti poslovnih subjekata sa tri četvrtine (72%),
  • u ukupnom rastu dohotka preduzeća (bez manjih preduzetnika, koji ne plaćaju PDV, i za koje nemamo podatke) od 2005-2012, sektor MSP učestvovao je sa više od polovine (53%),
  • mala privreda doprinosi skoro polovini vrednosti izvoza Srbije, a od 1.000 najvećih izvoznika, čak oko 60% čini sektor MSP. Pored toga, MSP pokazala su se „žilavijim” na udar globalne krize; njihov izvoz je brže rastao od 2008 do 2012 nego izvoz velikih preduzeća.

Istraživanje CEVES-a ukazalo je da je najbrojnija grupa srpske male privreda porasla oslanjajući se na domaću tražnju, kao posrednici/snabdevači građana, velikih sistema, ili države. Među šampionima MSP pronalazimo i grupu koja je zasnovala rast/razvoj na temeljima domaće tražnje, i nakon ekonomskog jačanja, pronašla priliku na inostranom tržištu. Konačno, tu su i MSP, koja zahvaljujući inovacijama ili konkurentnoj prednosti u usko specijalizovanim oblastima, pronašla prilike na ino-tržištima.Podrška preduzetništvu i MSP ne pruža se kroz subvencije ili donacije, već kroz podsticajno okruženje, obezbeđivanjem konkretnih uslova neophodnih da se dugoročnije zamisli ostvaruju i razvijaju.  Konkretne potrebe i mere podrške za malu privredu mogu se tačno sagledati i razvijati samo uz više poznavanja činjenica o preduzetništvu, i bliski dijalog između države i preduzetnika. Verujemo da će Srbija teško izaći iz ekonomskih problema ako se ne osloni više na energiju i stvaralaštvo, stotine hiljada ljudi koji su danas preduzetnici, ili  bi to rado postali kad bi ih društvo podržalo. Time će se svi koji žele da budu preduzetnici osetiti cenjenijim i podržanijim,  što će povratno pogurati šire društvo da se ozbiljnije i sa više razumevanja pozabavi stvaranjem uslova koji će podsticati  preduzetnički uspeh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *