ONLINE PANEL „Ekonomska aktivnost, tržište rada i dostojanstven rad u doba COVID krize“,

Sa zadovoljstvom vas pozivamo da uzmete učešće u online panel diskusiji „Ekonomska aktivnost, tržište rada i dostojanstven rad u doba COVID krize“, koja će biti održana 1. jula 2020. godine, od 11 do 13 časova na MS Teams web platformi.

Cilj panela je pokretanje dijaloga između stručnjaka i drugih zainteresovanih strana koji mogu da sveobuhvatno predstave ekonomska kretanja nastala tokom vanrednog stanja, a pre svega uticaj istih na promene na tržištu rada i socio-ekonomski položaj ranjivih grupa. Okvir za ragovor će biti podaci dobijeni kroz aktuelna istraživanja na nacionalnom i međunarodnom nivou, kao i Ciljevi održivog razvoja Ujedinjenih nacija (COR). Ovde ćemo pre svega govoriti o ciljevima dostojanstvenog posla i ekonomskog rasta (COR 8), a posredno i o drugim socio-ekonomskim posledicama COVID pandemije.

Panel se organizuje u okviru projekta Održivi razvoj za sve” uz podršku vlada Švajcarske Konfederacije i Savezne Republike Nemačke. Inicijativu realizuje Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) GmbH, kao deo projekta “Reforma javnih finansija – Agenda 2030”, u saradnji sa Fondacijom Ana i Vlade Divac, Centrom za visoke ekonomske studije i Beogradskom otvorenom školom i sa partnerima: Fondacijom centar za demokratiju, Timočkim omladinskim centarom i Beogradskim fondom za političku izuzetnost.

Više informacija o panelu možete videti u agendi u nastavku

AGENDA SRB PD_Economic activity, labour market and decent work during COVID crisis

Leave a Reply

Your email address will not be published.