Outreach

Za razliku od standardnog rada think-tank-ova, komunikacija se odvija sa tri vrste stejkholdera: 1. Eksperti (i kreatori politika); 2. Poslovna društva i preduzetnici i 3. Javnost

Ove aktivnosti imaju za cilj da doprinesu da stejkholderi budu što aktivniji učesnici u razvijanju ekonomije države, u domenu svojih aktivnosti i jezika. CEVES planira da mobiliše i olakša njihovo učestvovanje kroz različite aktivnosti, koje su pažljivo odabrane i odgovaraju interesima stejkholdera. Činjenica je da CEVES nastoji da probudi poslovni svet da postane aktivni agent (a ne da budu samo predmet istraživanja) i naravno da to bude u skladu sa njihovim motivacijama.

CEVES je usmeren da promoviše svoj blog “Sveobuhvatna ekonomija”, s ciljem da komentariše i analizira sa velikom preciznošću zakonodavstvo u Srbiji, koje je usvojeno. U ovom blogu, CEVES će takođe identifikovati svoju publiku i usmeriti ih ka pojedincima i organizacijama da pokažu pozitvni stav ka rešavanju socijalnih i ekonomskih problema u Srbiji. CEVES će pokušati da osmišlja kreativne i efektivne načine da prevede i diseminiše autpute svojih istraživačkih programa neekspertskoj javnosti.