Održana panel diskusija „Barijere u preduzetništvu mladih u Srbiji“

28. april 2017.

Centar za visoke ekonomske studije predstavio je u utorak 25. aprila 2017. godine studiju pod nazivom „Barijere u preduzetništvu mladih u Srbiji“ na panel diskusiji organizovanoj u Privrednoj komori Srbije.

Temu su otvorili predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež, Nj. E. Ambasador Nemačke u Srbiji Aksel Ditman, ministarka državne uprave i lokalne samouprave Ana Brnabić i predsednica Upravnog odbora Centra za visoke ekonomske studije Kori Udovički.

Marko Čadež je istakao da je preduzetništvo jedna od najboljih terapija za nezaposlenost, i da Privredna komora Srbije kontinuirano radi na aktivnostima koje su usmerene na podsticanje i pružanje podrške započinjanju biznisa, a da su kroz osnovani Savet za omladinsko preduzetništvo postali i prepoznatljivi kao mesto gde se susreću mladi kojima je ta podrška potrebna.

Nj. E. Ambasador Nemačke u Srbiji Aksel Ditman je rekao da je jedan od osnovnih ciljeva prilikom započinjanja nemačko-srpske saradnje bilo da zajedno radimo na uspostavljanju uslova za obrazovanje i poboljšanje zakonodavnog okvira kako bi se poboljšao privredni rast. Ambasador je takođe napomenuo da je nezaposlenost mladih bitan segment koji mora da se rešava jer su mladi ljudi ljudi sa najvećom dinamikom i imaju najveći potencijal za pokretanje privrednog rasta.

Ana Brnabić, ministarka državne uprave i lokalne samouprave je izjavila da je Srbija kroz prvu, a sada već i kroz drugu fazu optimizacije javne uprave uspela da uštedi više od 100 miliona EUR i to samo na plate zaposlenih. Pored toga, Vlada Republike Srbije kroz osnovani ministarski IT savet aktivno radi na uvođenju novih tehnologija i kroz formalno, ali i kroz neformalno obrazovanje. IT savet vodeći se time da Srbija ima kvalitet kao komprativnu prednost je usvojio realan akcioni plan za 2017. godinu koji je već u fazi implementacije.

Kori Udovički, predsednica Upravnog odbora Centra za visoke ekonomske studije  istakla je da su glavni izazovi za mlade preduzetnike u Srbiji mikrofinansiranje i onlajn plaćanja. Dodatno, pravni okvir je takav da u želji da onemogućimo pojedine zloupotrebe idemo lakšim putem – a to je da onemogućimo sve. U narednom periodu prema rečima gospođe Udovički mi moramo da trasiramo put, ohrabrimo i podržimo preduzetništvo mladih ljudi, kao i da pokušamo da smanjimo formalne zahteve koje se postavljaju pred njih.

Nakon uvodnih izlaganja, programska direktorka CEVES-a Danijela Bobić je prezentirala glavne zaključke studije „Barijere u preduzetništvu mladih u Srbiji“ čiji je glavni fokus na institucionalnim i zakonodavnim problemima sa kojima se mladi suočavaju prilikom pokretanja svog biznisa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *