Okrugli sto “Mogućnosti za rast MSP i propuštene mogućnosti za finansiranje”?

19. jun 2014. godine

Okrugli sto je održan 19. juna 2014. godine u sali za sastanke Narodne banke Srbije, u organizaciji USAID Projekta za bolje uslove poslovanja i CEVES-a. Cilj je bio predstaviti nalaze istraživanja koje je sprovodio CEVES o mogućnostima povećanog kreditiranja MSP-a u Srbiji i kako motivisati banke i druge zainteresovane strane da prilagode svoje procedure i poboljšaju finansiranje malih i srednjih preduzeća. Želeli smo da vidimo da li postojeće bankarske prakse propuštaju mogućnosti stvaranja dodatnog profita i rasta malih i srednjih preduzeća.

Učesnici su bili predstavnici 11 banaka u Srbiji koji su učestvovali u našem istraživanju. Cilj je bio da predstavimo naše nalaze, pozovemo na diskusiju o faktorima koji utiču na podršku ovom sektoru, kako bi prevazišli ove prepreke i pronašli odgovarajuća rešenja.

Na okruglom stolu su izvučeni sledeći široki zaključci:

  • glavne prepreke za rast kredita MSP su veličina tržišta MSP, određene karakteristike samih MSP i regulatorno okruženje,
  • mogućnost korišćenja bankarskih praksi za malai srednja preduzeća pod uslovom da postoji poslovni slučaj za njihovu implementaciju,
  • prema predstavnicima banaka, mnoga mala i srednja preduzeća bi mogla u velikoj meri imati koristi od povećane finansijske pismenosti i finansijskog i računovodstvenog knjigovodstva,
  • banke su istakle da imaju različite stepene “nezavisnosti” u prilagođavanju politika koje matične banke određuju na lokalnom tržištu,
  • mala i srednja preduzeća koja redovno plaćaju sa obećavajućim evidencijama obično se ne suočavaju sa preprekama za dobijanje kredita,
  • uspostavljanje regionalnih centara bi bilo korisno u promociji finansiranja malih i srednjih preduzeća.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *