CEVES učestvovao na javnoj debati: Program ekonomskih reformi i ostvarivanje COR 5 – rodna ravnopravnost

Centar za visoke ekonomske studije CEVES učestvovao je na javnoj debati „Doprinos Programa ekonomskih reformi (ERP) u ostvarivanju Cilja održivog razvoja 5 – rodna ravnopravnost“ 6. aprila 2022. godine, koju je organizovala Fondacija Centar za demokratiju u okviru Platforme “Održivi razvoj za sve“. Na debati je predstavljena analiza  „Rodna perspektiva u Programu ekonomskih reformi za period od 2022. do 2024. godine“, autorke  Sarite Bradaš, istraživačice Fondacije Centar za demokratiju, sa preporukama za izradu narednog Programa ekonomskih reformi.

Ključni zaključak debate je da ERP nije uključio analizu uticaja predviđenih strukturnih reformi na rodnu ravnopravnost, čime se  povećava rizik od reprodukcije postojećih rodnih nejednakosti. Kada je reč o zapošljavanju, ono što često jeste uzrok neaktivnosti žena, ali ne i muškaraca, jeste briga o porodici. Briga o deci ili starijim članovima domaćinstva razlog je neaktivnosti 30% žena u svojoj najproduktivnijoj dobi – između 25 i 55 godina, i svega 1,5% muškaraca iste starosti.

Zbog toga je jedna od ključnih mera za otklanjanje uzroka neaktivnosti žena unapređenje kapaciteta ustanova za brigu o deci i starija lica, i unapređenje pristupačnosti ovim ustanovama za sva lica – nezaposlena i neaktivna, kao i za ona u ruralnim krajevima. Samo ovakvim setom mera bi se olakšao pristup tržištu rada za preko 120 hiljada žena. Pored toga, obavezno korišćenje plaćenog odsustva radi brige o detetu za oba roditelja doprinelo bi uspostavljanju ravnoteže u podeli neplaćenog posla, odnosno podeli vremena provedenog u brizi o domaćinstvu između polova, čime se smanjuje teret na žene, koje više svog vremena mogu da posvete ličnim ciljevima i aktivnijem traženju posla.  

Više informacija o učesnicama i snimak debate dostupni su na linku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *