Zadatak za državu – stvoriti povoljno poslovno okruženje i za domaće kompanije

„Srbija ima ne dva, nego više poslovnih okruženja, od kojih je jedno za strane kompanije, drugo za javna preduzeća, a treće poslovno okruženje je za mala i srednja preduzeća“, objasnio je Nemanja Šormaz, direktor CEVES-a, na jučerašnjoj panel diskusiji „Evropa se vraća kući, da li je to prilika za Srbiju?“.

Prema njegovim rečima, podaci pokazuju da strane direktne investicije imaju povoljno poslovno okruženje i da one već devet godina kontinuirano rastu, do 2022. kada su bile rekordne (sa izuzetkom korone).

Govoreći o subvencijama koje strane kompanije dobijaju, a koje ljudi doživljavaju kao ogromne, Šormaz navodi da tim kompanijama subvencije nisu bitne samo da bi im smanjile troškove, jer postoje kompanije koje dobiju subvenciju od milion evra, a na godišnjem nivou izvezu desetine i stotine miliona evra. „Takve kompanije kažu da su im te subvencije bitne kao garancija države da će biti ozbiljan i pouzdan partner, što je cena koju plaćate za nedovoljno razvijeno poslovno okruženje i vladavinu prava, cena koju ne biste morali da plaćate da je to razvijenije“, poručio je Šormaz.

Sa druge strane, mala i srednja preduzeća posluju u potpuno drugačijem okruženju, daleko manje povoljnom, i oni su ti koji moraju da se suočavaju sa različitim groteskama i lavirintima srpske administracije. „Oni ne uživaju sve te beneficije, često su onemogućeni da se takmiče po nekim fer uslovima na tržištu, na tržištu rada, da imaju pristup najboljim đacima u školama i studentima“, kaže Šormaz.

Prema njegovim rečima, ove godine će iznos subvencija koje će otići ka stranim kompanijama dostići negde oko 200 miliona evra, dok za domaću privredu država opredeljuje nekih 30-40 miliona. „Međutim, država domaći MSP sektor posmatra kao jednu amorfnu masu, nudi im jedan instrument koji je poprilično rasitnjen, pa 1.000 kompanija aplicira i dobije“, kazao je Šormaz.

S obzirom da je pokazala da može da stvori povoljno poslovno okruženje, država to isto treba da omogući i svojim domaćim kompanijama.

Šormaz je na panelu Nove ekonomije naveo i da Srbija i dalje investicije dovodi na ad hoc osnovi, da nema plan razvoja, plan investicija, niti definisane razvojne prioritete i ciljeve – nema predvidivost šta zaista planira i na koji način.

Na panelu „Evropa se vraća kući, da li je to prilika za Srbiju“ učestvovali su i izvršni direktor Saveta stranih investitora Aleksandar Ljubić, istraživačica u „The Henry Jackson Society“ Helena Ivanov, direktor Inicijative „Digitalna Srbija“ Nebojša Bjelotomić, kao i profesor Ekonomskog fakulteta Predrag Bjelić.

Panel je organizovala Business Info Group, izdavač Nove ekonomije, uz podršku National Endowment for Democracy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *