Održana radionica „Kako kvalitet privrednog rasta deluje na ljudski razvoj“

26. mart 2018, Novi Sad

Centar za visoke ekonomske studije održao je drugu radionicu u ponedeljak, 26. marta 2018. pod naslovom “Kako kvalitet privrednog rasta deluje na ljudski razvoji”. Radionica je održana u okviru projekta „Korišćenje ciljeva održivog razvoja kao vodilja preusmeravanja istraživanja društvenih nauka: Pilot projekat“ koji podržava PERFORM projekat (PERFORM je projekat Švajcarske agencije za razvoj i saradnju koji sprovode organizacija HELVETAS Swiss Intercooperation i Univerzitet u Friburgu), i koji je deo šireg „Pripremnog projekta platforme za društveni dijalog o ciljevima održivog razvoja u Srbiji“ podržanog od strane Švajcarske agencije za razvoj i saradnju.

Ova radionica bila je fokusirana na deo privrede baziran pre svega na znanju, kreativnosti sa relativno niskim potrebama za kapitalom i fiksnim sistemima koji predstavljaju problem za Srbiju.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *