Održana radionica „Kako kvalitet privrednog rasta deluje na ljudski razvoj“

14. februar 2018.

Centar za visoke ekonomske studije održao je u utorak 13. februara 2018. godine radionicu pod nazivom „Kako kvalitet privrednog rasta deluje na ljudski razvoj“. Radionica je održana u okviru projekta „Korišćenje ciljeva održivog razvoja kao vodilja preusmeravanja istraživanja društvenih nauka: Pilot projekat“ koji podržava PERFORM projekat (PERFORM je projekat Švajcarske agencije za razvoj i saradnju koji sprovode organizacija HELVETAS Swiss Intercooperation i Univerzitet u Friburgu), i koji je deo šireg „Pripremnog projekta platforme za društveni dijalog o ciljevima održivog razvoja u Srbiji“ podržanog od strane Švajcarske agencije za razvoj i saradnju. Ovom radionicom CEVES je započeo proces unapređivanja znanja o kvalitetu privrednog rasta potrebnih u sklopu programa podrške nacionalizaciji i praćenja ciljeva održivog razvoja.

Radionicu su otvorili Martin Dietz, menadžer PERFORM-a i Kori Udovički, predsednica CEVES-a uvodnim izlaganjem. Gospodin Dietz je istakao da društvene nauke imaju dosta da ponude u smislu opcija za rešavanje kritičnih društvenih problema i da je cilj PERFORM-a da podrži jačanje zajednice istraživača društvenih nauka u Srbiji. Podrškom CEVES-u, PERFORM je želeo još jednom da osnaži most između znanja i institucija kao i stvaranje aktivnog civilnog društva gde je cilj svih zainteresovanih strana usmeren na rešavanje određenog izazova i/ili problema. Gospođa Udovički je uz zahvalnost međunarodnim partnerima, naglasila da želimo da pomognemo proces nacionalizacije ciljeva održivog razvoja jer verujemo da kroz njih možemo da procenjujemo i postignemo pravi razvoj koji nam je potreban. S obzirom na to da postoji puno polja koja zahtevaju efikasno delovanje, cilj platforme treba da bude određivanje prioritetnih stvari na koje se treba fokusirati. Treba napraviti i dijalog oko toga kako da razvoj bude uključiv i održiv.

Danijela Bobić, programska direktorka CEVES-a je zatim održala prezentaciju rezultata istraživanja o zakonomernostima u skorašnjim performansama realnog sektora Srbije. Cilj prezentacije je bio da pokaže da se iza mlakog rasta BDP-a u prethodnom periodu dešavao snažniji rast nove ekonomije (greenfield stranih direktnih investicija, i domaćih malih i srednjih kompanija), paralelno sa urušavanjem tradicionalnog sektora. Govorilo se o obrascima rasta i faktorima koji utiču na konkurentnost srpske privrede, ali se postavilo i pitanje koliko su obrasci dosadašnjeg rasta održivi i šta je potrebno uraditi kako bi on bio održiv i uključujući. 

Profesor Mihail Arandarenko, predsednik Upravnog odbora Fondacije za razvoj ekonomske nauke je održao prezentaciju rezultata istraživanja o nejednakosti u Srbiji. Istaknuto je da Srbija od svih članica EU ima najveću nejednakost dohotka. Tranzicija je donela veliki gubitak radnih mesta, i iako se broj zaposlenih vraća, mora se imati u vidu da se formalna, dobra, kvalitetna zaposlenost nije vratila. Promene u statusu na tržištu rada se prelivaju na nejednakost zarada. Jedna od preporuka jeste da se mora sistematski procenjivati mogući efekti reformi na nejednakost i siromaštvo pre njihovog donošenja kao i pratiti posledice reformi nakon njihovog usvajanja.

Po završetku uvodnih obraćanja i održanih prezentacija otpočela je diskusija u kojoj su otvorene mnoge teme koje se tiču privrednog rasta i ljudskog razvoja, od merenja efikasnosti javnih politika, promovisanja politika i udruživanja lokalnih aktera zarad privrednog rasta, rodne ekonomske politike i ženskog preduzetništva do pitanja institucija koje treba da implementiraju ciljeve održivog razvoja i pitanja obrazovne politike. CEVES se zahvaljuje svim učesnicima diskusije na doprinosu radionici, sa pozivom da i u narednom periodu nastavimo i produbimo zajednički dijalog.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *