Barijere za investicije u Jabliničkom i Pčinjskom okrugu

Svetska Banka

Godina: 2008

Ovaj izveštaj se bavi problemom privlačenja investicija u Jablanički i Pčinjski okrug. Ova dva okruga su među ekonomski najnerazvijenijim okruzima u Srbiji, a životni standard građana je ispod republičkog proseka. Kao ključni problem koji sprečava ubrzanje ekonomskog rasta, porast zaposlenosti i popravljanje životnog standarda građana, identifikovana je niska kapitalizacija regiona, nedovoljni broj privrednih subjekata i nedovoljan priliv investicija. U tom smislu, sprovedena je i ova studija čiji je cilj da ustanovi razloge zbog kojih je priliv investicija u region nezadovoljavajući, kao i da predloži mere koje bi to stanje popravile. Izveštaj je rezultat temeljnog istraživačkog rada, koji je obuhvatao detaljnu analizu relevantne literature, analizu statističkih podataka, sprovodjenje anketa u regionu, razgovore sa relevantnim akterima u regionu (uključujući predstavnike lokalne privrede i predstavnike lokalnih vlasti), razgovore sa relevantnim predstavnicima republičke vlade, razgovore sa udruženjima koja zastupaju velike domaće i strane investitore, te analizu anketa u kojoj su učestvovala lokalna preduzeća i članovi lokalne vlasti.

Izveštaj

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *