Procena lanca vrednosti sektora voća i povrća u Srbiji

Partner: Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID)

Godina: 2017

Cilj projekta bila je ocena lanca vrednosti sektora voća i povrća u Srbiji, koja bi se u narednom periodu koristila za utvrđivanje uticaja celokupnog USAID projekta za jačanje konkurentnosti. Analiza je u najvećoj meri usmerena na procese obrade voća i povrća i „nizvodne delove“ (maloprodajni lanac) lanca vrednosti, jer postoji pretpostavka da se kroz ove segmente, sa ograničenim resursima, verovatno može uticati na celokupan sistem konkurentnosti. Procena lanca vrednosti voća i povrća u Srbiji urađena je kroz analizu spoljne trgovine, analizu maloprodajnih lanaca i proizvođača u lancu vrednosti voća i povrća. Prva faza projekta identifikovala je najznačajnije proizvode u izvozu i uvozu Srbije, fokusirajući se na preduzeća koja izvoze i diferencijaciju prema tipovima izvoznih proizvoda i tipovima kupaca. U okviru druge faze projekta CEVES je sproveo 200 telefonskih intervjua, koristeći USAID standardizovane upitinike. Upitnik je imao za cilj da otkrije obrasce ponašanja preduzeća u procesima umrežavanja i finansiranja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *