Industrijske politike

Industrijske politike su od ogromne važnosti za privredu Srbije zbog profilisanja njenih komparativnih i konkurentskih prednosti i fokusiranja na one grane koje su u stanju da se najbrže i najefiskasnije probiju na strano tržište. Odnose se na stimulisanje specifičnih ekonomskih aktivnosti i sprovođenje strukturnih promena koje ciljaju mesta gde postoje uska grla i gde tržište samo nije uspelo da reši problem. Osnovna tematika ove oblasti jeste osvrt na dosadašnje strategije industrijskog razvoja, predlaganje novih rešenja, definisanje načina na koji država može da usredsredi svoje napore ka granama koje imaju izvozni potencijal i analiza performansi različitih grana srpske industrije. Posebno pitanje jeste i izbor adekvatnih instrumenata industrijske politike za pomoć perspektivnim industrijama, kao i podsticajnog regulatornog okvira. Institucionalna i finansijska podrška perspektivnim industrijama, pre svega izvoznicima, od strane države takođe će biti u fokusu ove tematske celine.