Konferencija „OKO za Državnu Pomoć“ (Odgovorno, Korisno, Otvoreno)

Cilj konferencije je predstavljanje i diskusija predloga za unapređenje mehanizama za kontrolu i evaluaciju državne pomoći, sa fokusom na kvalitet i uticaj državne pomoći. CEVES je razvio i tokom konferencije će predstaviti predloge u oblasti otvaranja podataka o državnoj pomoći, pravovremenog i javnosti prilagođenog izveštavanja o državnoj pomoći, te pokazatelja svrsishodnosti date državne pomoći i kvaliteta podržanih investicija.

Zakon o kontroli državne pomoći iz 2019. godine približio je zakonodavstvo Srbije pravilima EU i stvorio (pred)uslove za unapređenje nezavisnosti Komisije za kontrolu državne pomoći. Ipak, čini se da je potrebno dalje unapređenje transparentnosti i dostupnosti podataka, dok procena društvene koristi od dodeljene državne pomoći i dalje nedostaje. Prvi panel posvećen je upravljanju državnom pomoći u Srbiji sa fokusom na trenutno stanje otvorenosti podataka i njihove dostupnosti građanima, odgovornosti institucija pri odobravanju državne pomoći, kao i diskusiju društveno-ekonomske koristi od državne pomoći. U drugom panelu pažnja će biti usmerena na diskusiju o daljem razvoju državne pomoći, odnosno na izglede za potencijalno, dugo priželjkivano, unapređenje njenih razvojnih efekata – njeno stavljanje u službu dobrobiti svih građana kroz podsticanje razvoja srpske privrede (naročito MSP) i uz značajno unapređenje kvaliteta i strukture privučenih stranih direktnih investicija.

Ovaj proces podržali su Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu i Balkanski fond za demokratiju Nemačkog Maršalovog fonda Sjedinjenih Država, u okviru projekta „Oko za Državnu Pomoć (Odgovorno, Korisno, Otvoreno)“. Opšti cilj je doprinos fundamentalnom napretku u uspostavljanju odgovornog, transparentnog i kontrolisanog mehanizma državne pomoći u Srbiji.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *