Danijela Bobić – Programska direktorka

Danijela Bobić je ekonomistkinja koja radi kao programska direktorka Centra za visoke ekonomske studije (CEVES). Danijelina primarna ekspertiza leži u oblasti održivog, pametnog i inkluzivnog ekonomskog razvoja, sa posebnim fokusom na razvoj privatnog sektora. Ona je bila dominantno angažovana kako u analitičkom radu, tako i dizajniranjupreporuka i zagovaranju politika.

Tokom svoje karijere, stekla je detaljno znanje o stvarnoj strukturi i karakteristikama privrede Srbije. Ovo posebno uključuje otkrivanje razvojnih potencijala sektora sposobnih da vode jak i inkluzivan ekonomski rast, otkrivajući ključne faktore uspeha firmi i pružanje rešenja za njihovu podršku. Neke od tema vezane su za pristup lokalnom ekonomskom razvoju, analizi sektora i lanca vrednosti, promociju preduzetništva, razvoj malih i srednjih preduzeća i poboljšanje njihove međunarodne konkurentnosti.

Danijela je posvećena kreiranju politike zasnovanoj na dokazima, što je posebno nedostajalo u oblasti razvoja privatnog sektora u Srbiji u prethodnim godinama. Danijela je aktivno angažovana sa kreatorima politike, domaćim i inostranim razvojnim agencijama na projektima ekonomskog razvoja.

Danijela Bobić