Pavle Medić – Zamenik glavnog ekonomiste

Pavle Medić je zamenik glavnog ekonomiste u Centru za visoke ekonomske studije (CEVES). Kao zamenik glavnog ekonomiste bavi se vođenjem i razvijanjem projekata i projektnih predloga, kao i selekcijom i obukom zaposlenih. Teme kojima se prevashodno bavi pokrivaju tržište rada, razvoj privatnog sektora, javne finansije, pitanja nejednakosti, kao i različite vrste impact assessment analiza.

Profesionalnu karijeru započeo je letnjom praksom u Narodnoj banci Srbije u Sektoru za monetarne operacije, a u CEVES-u je angažovan od septembra 2018. godine. Značajno iskustvo stekao je radeći kao nezavisni konsultant za vodeće međunarodne i domaće organizacije – Svetsku banku, Međunarodnu organizaciju rada, UNICEF, Tim za uključivanje i smanjivanje siromaštva, Uniju poslodavaca Srbije i slično. Od septembra 2021. angažovan je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu gde u svojstvu demonstratora izvodi vežbe na predmetima Osnovi ekonomije i Finansijska tržišta.

Diplomirao je na smeru Ekonomska analiza i politika na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a trenutno je u procesu izrade master teze na programu International Masters in Quantitative Finance (IMQF) na istom fakultetu. Takođe, završava master studije na Pravno-ekonomskom modulu Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.