Kori Udovički – Predsednica Upravnog odbora i glavna ekonomistkinja

Kori Udovički je osnivač i rukovodi Centrom za visoke ekonomske studije u Beogradu (CEVES). CEVES je nezavisan think-and-do-tank posvećen unapređenju ekonomskog oporavka Srbije, demokratskoj konsolidaciji i približavanju Evropskoj uniji. Ona je takođe aktuelna članica Visokog savetodavnog odbora Ujedinjenih nacija za ekonomska i socijalna pitanja.

Pre povratka u CEVES, bila je potpredsednica Vlade i ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu (2014-2016) u Vladi Republike Srbije. Na ovoj poziciji pokrenula je sveobuhvatne reforme državne uprave uključujući i izradu i usvajanje mehanizama za kontrolu zapošljavanja i veličine javne uprave, kao i usvajanje dugo odlaganih regulatornih paketa za opšte upravne postupke, sistem inspekcije, plate u javnoj upravi i državno službenički sistem na lokalnom nivou.

U Srbiji je bila i ministarka energetike (2002-2003) i prva žena guverner Narodne banke Srbije (2003-2004). U periodu 2007-2012. bila je pomoćnik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, pomoćnik administratora i direktor Biroa za zemlje jugoistočne Evrope i Zajednice nezavisnih država UNDP-a. Pre dolaska u UNDP, osnovala je Fondaciju za razvoj ekonomske nauke (FREN) u Srbiji i osnovala i uređivala svoju vodeću publikaciju, Kvartalni monitor ekonomskih trendova i politika u Srbiji. Od 1993. do 2001. gospođa Udovički je radila kao ekonomista u Međunarodnom monetarnom fondu.

Udovički ima doktorat sa Univerziteta Jejl i diplomu sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Kori Udovički