Natalija Novta – članica Upravnog odbora

Natalija Novta je ekonomista u Odeljenju za istraživanje u Međunarodnom monetarnom fondu (MMF). Ona doprinosi radu Upravnog odbora CEVES-a u svom ličnom svojstvu i ne predstavlja stavove MMF-a. Gospođa Novta je doprinela istraživanju za Svetski ekonomski pregled MMF-a, Fiskalni monitor i Regionalneekonomske perspektive za Evropu, a takođe radi na programima nadzora u okviru MMF-a.

Doktorirala je ekonomiju na Univerzitetu u Njujorku, a diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Harvard. Prethodno je radila u Nacionalnom birou za ekonomska istraživanja i Ministarstvu finansija u Srbiji. Njena stručna oblast je ekonomski razvoj i analiza politika.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *