RTS, emisija “Oko”, “Dve decenije od Avramovog dinara”