Analiza performansi i lanca vrednosti odabranih sektora

Partner: Ministarstvo Privrede, Vlada Republike Srbije

Godina: 2017

Cilj projekta bio je unapređenje procesa definisanja politika za stvaranje novih radnih mesta, unapređenje konkurentosti i privlačenje investicija u Srbiji, definisane od strane Ministarstva privrede; kroz unapređenje informacija, podataka i alata koji su potrebni za takve intervencije. Istraživanje je pružilo detaljne analize odabranih industrija, ocenilo njihovu konkurentnost među zemljama konkurentima i pružilo konkretne preporuke politika za održivo povećanje njihove konkurentnosti. Performansa i konkurentnost sektora ocenjeni su na osnovu detaljne baze podataka Agencije za privredne registre (APR) i podataka Uprave Carine, kao i izvozne konkurentnosti proizvoda iz Srbije, na svim međunarodnim tržištima u kojima su se prodavali (detaljna baza podataka UNComtrade dezagregirana na nivo četiri cifre).
Dodatno, CEVES je sproveo više od 130 “face-to-face” intervjua (uglavnom izvan teritorije Beograda), mapiranje i kvantifikaciju lanaca vrednosti i “gap” analizu (na osnovu trenutnog i optimalnog stanja svakog odabranog sektora). Istraživanje je namenjeno Ministarstvu privrede kao osnova za formulisanje nove strategije industrijskog razvoja. U okviru četiri odabrana prioritetna sektora, obuhvaćena su dva tehnološki intenzivna (mašine i električna oprema, i proizvodi od gume i plastike) i dva sektora zasnovana na resursima (prehrambena industrija i drvna industrija), prepoznati kao sektori sa najvišim potencijalom da doprinesu konkurentnosti Srbije. Pored toga, istraživanje je pokrilo i kratak pregled performanse i konkurentnosti i ostalih sektora prerađivačke industrije (njih osam).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *