Javno zalaganje za javnu politiku podrške preduzetništvu zasnovanu na činjenicama

Partner: Evropski Fond za Balkan

Godina: 2013

Projekat je imao za cilj donošenje preporuka za novu strategiju za mala i srednja preduzeća, podržavanje usaglašavanja politika i praksi u Srbiji, sa ključnim kriterijumima iz Kopenhagena o postojanju funkcionalne tržišne ekonomije i pomoći u oslobađanju potencijala za rast Srbije i podsticanju performansi firmi. Projekat se sastojao od nekoliko koraka, pri čemu su se vodili razgovori sa ekonomskim stručnjacima; ne-ekonomskim stručnjacima; donosiocima odluka; regionalnim razvojnim agencijama; privatnim sektorom / preduzetnicima, i medijima. U narednim fazama CEVES je sproveo analize performanse MSP sektora i objavio rezultate tih istraživanja. Projekat je rezultirao i brošurom “Preduzetništvo u Srbiji – nužda ili prilika”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *