Regionalni biznis profili Srbije

USAID-ov Projekat održivog lokalnog razvoja u Srbiji aktivan je u 32 grada i opštine u Srbiji. Jedna komponenta Projekta bavi se jačanjem poslovnog sektora sa ciljem da se povećaju prihodi preduzeća. Radi se na jačanju konkurentnosti, kako bi se povećao plasman proizvoda na nova, uglavnom inostrana tržišta.

Međuopštinska saradnja je uspostavljena sa sledećim opštinama: IMC Subotica, IMC Novi Sad, IMC Zrenjanin, IMC Kraljevo, IMC Užice, IMC Novi Pazar, IMC Niš i IMC Vranje.

1. IMC Subotica – Biznis profil IMC Subotica (Omogućeno samo na engleskom jeziku)

IMC Subotica obuhvata opštine Subotica, Sombor i Kanjiža. Podrška je pružena u poljoprivredi i ogleda se u opremanju laboratorije Zavoda za javno zdravlje u Subotici i Edukativnog centra za obuku u Somboru – sve sa ciljem jačanja konkurentosti i kapaciteta poljoprivrednih proizvođača, koji posluju kroz zadruge na teritoriji ovih opština. Rezultat treba da bude povećan plasman voća, povrća i žitarica na domaće i inostrano tržište.

2. IMC Novi Sad – Biznis profil IMC Novi Sad (Omogućeno samo na engleskom jeziku)

IMC Novi Sad obuhvata opštine Novi Sad, Beočin, Temerin i Sremski Karlovci. Podrška SLDP projekta je pre svega u metalskom sektoru i ogleda se u jačanju kapaciteta Vojvodina Metal Klastera (VMC) i trebalo bi da rezultira povećanjem izvoza metalskog sektora u 2014. godini. Takođe, podrška je pružena i u IT sektoru. Podrška SLDP projekta trebalo bi da rezultira povećanjem broja zaposlenih u sektoru informacionih tehnologija i povećanjem prihoda.

3. IMC Zrenjanin – Biznis profil IMC Zrenjanin (Omogućeno samo na engleskom jeziku)

IMC Zrenjanin obuhvata opštine Zrenjanin, Kikinda i Novi Bečej. SLDP podrška je u poljoprivredi. Pomoć je pružena u opremanju plastenika na teritoriji ove tri opštine, radi obučavanja mladih i povećanja broja domaćinstava koja se bave pre svega povrtarstvom. Rezultat će biti broj novih individualnih poljopriprivrednih proizvođača.

4. IMC Kraljevo – Biznis profil IMC Kraljevo (Omogućeno samo na engleskom jeziku)

IMC Kraljevo obuhvata opštine Kraljevo, Čačak, Gornji Milanovac i Vrnjačka Banja. Podrška je u inovacijama u sektoru malih i srednjih preduzeća i ogleda se u jačanju IMPuls centra u Kraljevu i Naučno-tehnološkog parka u Čačku. Mogući rezultati u 2014. godini mogu se ogledati u većem broju firmi koje koriste usluge IMPuls centra radi inovacija u proizvodnji (pre svega izrada prototipa novih proizvoda).

5. IMC Užice – Biznis profil IMC Užice (Omogućeno samo na engleskom jeziku)

IMC Užice obuhvata opštine Užice, Čajetina i Nova Varoš. Pomoć je pružena lokalnim proizvođačima prehrambenih proizvoda i pružaocima usluga u turizmu. SLDP projekat, u saradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom Zlatibor, pokušava da poveća obim nabavke HORECA sektora na lokalnom tržištu. Cilj je da hoteli i ugostiteljski objekti više proizvoda i usluga nabavljaju od proizvođača iz ovih opština, nego što je to do sada bio slučaj.

6. IMC Novi Pazar – Biznis profil IMC Novi Pazar (Omogućeno samo na engleskom jeziku)

IMC Novi Pazar obuvata opštine Novi Pazar, Sjenica i Tutin. Podrška SLDP projekta je pružena proizvođačima džinsa i proizvođačima obuće, kroz davanje saveta stranih stručnjaka za unapređenje procesa proizvodnje i izboru konkuretnijih proizvoda, unapređenju marketing aktivnosti i izlasku na nova tržišta u zemlji i inostranstvu. Očekivani rezultati su povećanje poslovnih prihoda, izvoza i broja zaposlenih. Proizvodnja nameštaja i sakupljanje i prerada lekovitog bilja i šumskog voća je malog obima, ali po procenama SLDP projekta ima potencijal za rast.

7. IMC Niš – Biznis profil IMC Niš (Omogućeno samo na engleskom jeziku)

IMC Niš obuhvata opštine Niš, Leskovac, Doljevac, Gadžin Han i Merošina. Podrška SLDP je koncentrisana u IT sektoru i trebalo bi da rezultira manjim povećanjem broja zaposlenih u sektoru informacionih tehnologija i povećanjem prihoda. Pored ovog sektora, podrška je pružena i prehrambenoj industriji. SLDP podržava rad Niškog centra za podršku prehrambenoj prerađivačkoj industriji. Podrška je manjeg obima. Tehnološko-prehrambeni park u Leskovcu trebalo bi da dobije značajniju podršku krajem 2014. godine od SLDP projekta. Očekivani rezultati obe inicijative je rast prihoda firmi koje se bave prozvodnjom prehrambenih proizvoda na teritoriji Niša, Leskovca i tri manje opštine.

8. IMC Vranje – Biznis profil IMC Vranje (Omogućeno samo na engleskom jeziku)

IMC Vranje obuhvata opštine Vranje, Bujanovac, Preševo i Vladičin Han. Podrška SLDP projekta je u sektoru proizvodnja obuće i značajna je u unapređenju konkurentosti i izlasku na nova tržišta proizvođača obuće, kao i na realizaciji novih investicija u obućarskoj industriji u ovom regionu. Očekivani rezultati su povećanje prihoda (naročito izvoza) obućarske industrije, kao i porast stranih direktnih investicija u 2014. i 2015. godini u Industrijskoj zoni Bunuševac u Vranju.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *