Drugi okrugli sto “Mogućnosti za rast MSP i propuštene mogućnosti za finansiranje”?

7. oktobar 2014. godine

Drugi okrugli sto predstavlja nastavak istraživačke studije i zaključaka sa prvog okruglog stola, koji su organizovali CEVES i USAID BEP. Kori Udovički, potpredsednica Vlade i ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu i šef projekta USAID BEP, gospodin Džozef Lauter otvorili su događaj pred visokim zvaničnicima, poput pomoćnika ministra privrede Jelene Spasić, članova i predsednika Izvršnih odbora banaka uključenih u naše istraživanje, predstavnika Narodne banke Srbije i naravno USAID Projekta za bolje uslove poslovanja i Centra za visoke ekonomske studije.

Cilj ovog drugog okruglog stola bio je podsticanje debate kako bi se pomoglo kreiranju mera čija bi implementacija olakšala finansiranje i rast sektora malih i srednjih preduzeća. Dokazi sugerišu da mnoga MSP sa dobrim poslovnim rezultatima koji ispunjavaju uslove za kredit mogu odlučiti da ne pređu na banke za finansiranje ili se odbijaju. Ovakvi MSPovi stoga ne predstavljaju samo propuštenu priliku za finansiranje banaka, već i za ubrzani razvoj srpske privrede.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *