Ekonomska struktura Srbije: izazovi i mogućnosti za ubrzanje rasta

Svetska banka 

Year: 2018

U izveštaju predstavljamo dodatni faktor, za koji očekujemo da će igrati još važniju ulogu sada kada je ekonomski rast ubrzan u Evropi i završeno fiskalno prilagođavanje Srbije. U atipičnoj strukturi privrede: postoje sofisticirana ekonomija i veštine i resursi, ali su ograničeni po veličini i imaju neorganizovanu distribuciju – slično leopardovoj koži – kako u industriji tako i geografski. Ova struktura je posledica spore i neujednačene transformacije tradicionalne ekonomije – izgrađene u socijalističkim vremenima – tokom dugotrajne tranzicije u zemlji, što je dovelo do neujednačenog pogoršanja i gubitka veština i resursa koji se drže u njoj.

Izveštaj (dostupno samo na engleskom jeziku)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *