Srpska ekonomija: stilizovane činjenice

Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), Fond za otvoreno društvo, Holandska Ambasada

Godina: 2006

Ovaj izveštaj predstavlja sveobuhvatnu procenu ključnih makroekonomskih i statističkih agregata u Srbiji, bitne ekonomske informacije koje se mogu izvesti iz nje s razumnom sigurnošću i ponovnom procenom nivoa BDP-a i strukture rashoda. Procena pokriva cene, kurs, proizvodnju , kao i sve javno dostupne fiskalne, monetarne i podatke o spoljnoj trgovini, dokumentuje podatke i prezentuje ih u analitički korisnim formatima, dokumentuje metodologije prikupljanja i beleži ključne slabosti u njemu, ukazuje na nedoslednosti između serije, pružajući procenu, gde god je to moguće, stvarnih dimenzija agregata. Nudi alternativni skup podataka za nivo BDP-a i strukture rashoda u 2003. i 2004. godini. Svrha izveštaja II je analiza dodate vrednosti preduzeća u Srbiji, i njegovog ponašanja u zavisnosti od vlasništva, veličine i aktivnosti, a zatim proceniti uticaj vlasničke strukture i njene promene na ekonomski rast, produktivnost, zaposlenost i troškove rada.

dostupno samo na engleskom jeziku

Izveštaj 1

Izveštaj 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *