Mogućnosti za rast malih i srednjih preduzeća – kako ih banke i politike zaobilaze

Partner: Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID)

Godina: 2014

Projekat je imao za cilj da motiviše banke i druge zainteresovane strane, da pronađu modalitete finansiranja koji su pogodniji za tržišni segment malih i srednjih preduzeća, od postojećih bankarskih praksi; kroz prikaz jakih dokaza o propuštenim mogućnostima sprovođenjem aktuelne prakse. Dodatni cilj projekta bio je da proceni da li i na koji način komercijalne banke u Srbiji mogu povećati kreditiranje prema otpornim i rastućim malim i srednjim preduzećima. Ova analiza pokrivala je dve komponente. Prva komponenta je bila usmerena na prikazivanje strukture, performanse i potencijala za rast malih i srednjih preduzeća u Srbiji. Druga komponenta imala je za cilj da razume i analizira praksu bankarskog finansiranja malih i srednjih preduzeća, kako bi utvrdila da li postoje mogućnosti za proširenje finansiranja na obostranu korist i banaka i malih i srednjih preduzeća. Analiza i procena su zasnovani na indikatorima iz finansijskih izveštaja svih preduzeća koja su poslovala u Srbiji u periodu od 2005. do 2012. godine. Pored toga, CEVES je intervjuisao rukovodioce sektora prodaje i upravljanja rizikom u 11 banaka (približno 70% bankarskog tržišta u Srbiji).

dostupno samo na engleskom jeziku
Izveštaj

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *