Mogućnosti za rast malih i srednjih preduzeća – kako ih banke i politike zaobilaze

Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID)

Godina: 2014

Svrha ove studije je da proceni pristup finansijama malih i srednjih preduzeća (MSP), u Srbiji. Takođe, ona je osnova za dalje istraživanje, čiji je cilj razvoj preporuka za politike koje mogu pomoći unapređenju MSP sektora, njegov rast i rast doprinosa ukupnoj dodatoj vrednosti zemlje. Proširenje i razvoj sektora MSP je prilika, ali i neophodnost srpske privrede. Ovaj izveštaj ima dve komponente, fokusirane redom na stranu potražnje i ponude. Prva komponenta ima za cilj da sagleda strukturu, performansu i potencijal rasta malih i srednjih preduzeća u Srbiji — iz razloga što je to veliki segment srpske privrede koji se malo razume, i relativno je zanemaren kako od strane kreatora politike tako i od šire javnosti. Svrha druge komponente je razumevanje i analiza prakse bankarskog finansiranja malih i srednjih preduzeća kako bi utvrdila da li postoje prostor za proširenje mogućnosti finansiranja na obostranu korist, i banaka i malih i srednjih preduzeća, a sve na način koji doprinosi rastu cele privrede.

dostupno samo na engleskom jeziku
Izveštaj

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *