Procena uticaja uvođenja cirkularne ekonomije

Publikacije koje se odnose na procenu uticaja uvođenja cirkularne ekonomije u tri sektora – plastična ambalaža, električna i elektronska oprema i HORECA – pripremljene su u okviru GIZ-ovog projekta ”Upravljanje otpadom u kontekstu klimatskih promena (DKTI)” tokom 2018. i 2019. godine. Publikacije predstavljaju rani napor da se procene količine nastalog otpada u pomenutim sektorima, te kroz nekoliko scenarija istražuju eventualne efekte od uvođenja cirkularne ekonomije na privredu, društvo i životnu sredinu u periodu između 2020. i 2030. godine.

CE impact assessment_WEEE sector_Serbian version

CE impact assessment_HORECA sector_Serbian version

CE impact assessment_PP sector_Serbian version     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *