Pregled ekonomskih prilika

Ovaj program ima za cilj da ojača vezu između decentralizovanih tržišta i vladinih politika, popunjavajući veliku rupu u znanju o ekonomskoj strukturi i mogućnostima. Ideja je da se generiše nedostajući know-how, koji je neophodan da bi se postigao određen nivo razvoja ekonomije i kako bi se utvrdila vizija sektorskih strategija Srbije, i sve to na osnovu činjenica i proverenih informacija.

Proučavanje realne ekonomije

Proizvodnje informacija/predlaganje javnih politika

Ubrzan ekonomski rast

Kreiranje veće zaposlenosti

Identifikovanje konkretnih prilika za CEVES, koji se nalaze pod programom “Growth Incubator”

Ovaj program proučava, pre svega, srpsku privrednu strukturu i nadgleda rezultate realne ekonomije po sektorima i vrstama preduzeća kako bi se generisale i diseminirale informacije o performansama i konkurentnosti sektora, koje državne institucije ili think tank-ovi jednostavno ne proizvode.

Koriste se informacije za:

1. Identifikovanje strategija/politika i predloga ciljnih politika za ekonomske sektore (drugi potprogram),
2. Generisanje fiskalnih i drugih produktivnijih i štedljivijih politika (treći potprogram),
3. Proučava konkurentnost tržišnih sektora (četvrti potprogram).