Sektori sa najvećim potencijalom u privredi Srbije

Osnovni cilj našeg istraživanja jeste da se ukaže na sektore sa najvećim potencijalom, one koji imaju mogućnost da pokrenu održivi rast i razvoj privrede Srbije kroz unapređenje konkurentnosti na inostranim tržištima. Sektori sa najvećim potencijalom u Srbiji su oni koji firmama pružaju resurse uz koje su one u stanju da proizvode međunarodno konkurentne proizvode dok im je poslovanje istovremeno profitabilno, produktivno i dinamično. Ti sektori su u stanju da povećaju rast, stvore dobit za vlasnike firmi, stvore nova radna mesta, pri tome postajući konkurentniji na globalnom nivou čime daju značajni doprinos ukupnom privrednom razvoju zemlje. Takvi sektori se mogu smatrati najpogodnijim za razvoj firmi. To ne znači da će svaka firma koja je deo sektora sa potencijalom zaista i biti uspešna i konkurentna na međunarodnom nivou. Ipak, prosečna firma ima veće šanse da uspe u okviru takvog sektora. Da li će neko preduzeće uspeti ili ne zavisi prvenstveno od pojedinačnih atributa samog tog preduzeća.

Matrica performanse i konkurentnosti, predstavljena na grafiku ispod, pruža uporedni pregled sektora na osnovu njihovih osobina i strukture međunarodne konkurentnosti i performanse u celini. Na njoj je prikazana raspodela 53 razmenljiva sektora na osnovu performanse u celini i izvozne konkurentnosti. Svaki sektor predstavljen je krugom, a veličina kruga ukazuje na broj firmi koje posluju u tom sektoru. Što više firmi posluje u tom sektoru, to je krug veći. Kvadrant I sastoji se od 18 sektora koji imaju i potencijal na globalnom nivou i dobru performansu. Ovi sektori su postigli pozitivnu izvoznu konkurentnost i ukupnu performansu u petogodišnjem periodu od početka krize 2009. do 2013. godine. Ovaj kvadrant očigledno predstavlja poželjnu lokaciju za svaki sektor. Sektori navedeni u ovom kvadrantu mogu se u ovom trenutku smatrati „zvezdama“ srpske privrede. Svaki treći (18 od 53) posmatrani razmenljivi sektor lociran je u ovom kvadrantu, što znači da su proizvodi ovih sektora konkurentni na velikoj većini stranih tržišta, dok je performansa ovih sektora relativno visoka.

Grafik – Performansa po sektorima (2009-2013)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *