Kakvo nam je zdravlje? Sistem indikatora za socijalni dijalog o zdravstvu i zdravstvenom sistemu Srbije

Fond za otvoreno društvo Srbija (FOD)

Godina: 2017

Ovo istraživanje je imalo za cilj da uspostavi nezavisno praćenje kvaliteta rada sistema zdravstvene zaštite Srbije, što je, između ostalog, deo još šireg programa CEVES-a koji se tiče jačanja sistema praćenja kvaliteta rada i organizacije javne uprave. Projekat je stvorio direktnu vezu sa ciljevima održivog razvoja, konkretno Ciljom 3 – Osigurati zdrav život i promovisati blagostanje za sve starosti. Ovaj izveštaj prioritizuje set indikatora i upoređuje posmatrane podatke u Srbiji sa odabranim zemljama, tako da se može dobiti dovoljno pouzdana procena, ali ipak dovoljno laka za komuniciranje sa javnošću, o stanju zdravlja građana Srbije. Istraživanje je obuhvatilo pripremu preliminarnog seta indikatora (kvalitet ishoda, rezultata, procesa i efikasnosti – sistem zaštite u Srbiji), kao i procenu pondera svake od njih.

Izveštaj

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *