Javni poziv za dostavljanje predloga projekata

Centar za visoke ekonomske studije (CEVES) u okviru projekta „Korišćenje ciljeva održivog razvoja kao vodilja preusmeravanja istraživanja društvenih nauka: Pilot projekat“  objavljuje poziv za dostavljanje predloga projekata na temu: “Ka postizanju ciljeva održivog razvoja u Srbiji: Kako su povezani kvalitet poslova i ekonomska struktura?”. Projekat je podržao PERFORM (PERFORM je projekat Švajcarske agencije za razvoj i saradnju koji sprovode organizacija HELVETAS Swiss Intercooperation i Univerzitet u Friburgu), i on je deo šireg „Pripremnog projekta platforme za društveni dijalog o ciljevima održivog razvoja u Srbiji“ podržanog od strane Švajcarske agencije za razvoj i saradnju.

CEVES poziva istraživačke organizacije, akademsku zajednicu i grupe istraživača da podnesu svoje predloge projekta u skladu sa objavljenim uslovima konkursa. Uslove konkursa, istraživačku temu i sve druge dodatne informacije možete pronaći u PDF fajlu na linku ispod. 

Svoja pitanja vezana za konkurs možete uputiti elektronski na adresu office@ceves.org.rs najkasnije do 11. maja 2018. godine.

Predlozi projekata se podnose na engleskom jeziku i u elektronski na adresu: office@ceves.org.rs  sa naslovom koji se odnosi na ovaj poziv. Rok za podnošenje predloga projekata je 25. maj 2018. do 12h.

Poziv za dostavljanje predloga projekata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *