Uncategorized

Živeti u evropskoj Srbiji: Mapiranje ciljeva održivog razvoja sa planskim ovirom EU integracija

Fondacija za otvoreno društvo

Godina: 2019

Brošura „Živeti u evropskoj Srbiji: Mapiranje ciljeva održivog razvoja sa planskim ovirom EU integracija“ je pripremljena u okviru projekta “Živeti u evropskoj Srbiji – ilustracija, kvantifikacija i promovisanje koristi za građane od sprovođenja politika usaglašenih sa EU standardima” koji je finansirala Fondacija za otvoreno društvo. Brošura predstavlja doprinos argumentima civilnog društva Srbije koje se zalaže za evropsku integraciju Srbije, prikazivanjem kako tačno evropske integracije mogu da doprinesu društveno-ekonomskom razvoju Srbije i ostvarivanju težnji njenih građana kao pojedinaca.

Brošura

CEVES se pridružio inicijativi Globalni dogovor Ujedinjenih nacija

Centar za visoke ekonomske studije postao je članica svetske platforme Globalnog dogovora Ujedinjenih nacija. Globalni dogovor Ujedinjenih nacija posvećen je promovisanju društveno odgovornog poslovanja i sa preko 10.000 članova iz više od 145 zemalja predstavlja najmasovnije dobrovoljno udruženje na svetu.

CEVES je svoje aktivnosti u okviru ove incijative započeo prezentovanjem svojih nalaza o ciljevima održivog razvoja u Srbiji na Skupštini članica Globalnog dogovora u Srbiji, održanoj 4. oktobra 2018. godine u prostorijama Privredne komore Srbije.

Globalni dogovor čini praktični okvir za razmenu stručnih znanja i unapređenje poslovne prakse preduzeća članica Globalnog dogovora posvećenih integraciji osnovnih i univerzalno prihvaćenih načela iz oblasti zaštite ljudskih i radnih prava, zaštite životne sredine i borbe protiv korupcije. Globalni dogovor nije regulatorno telo. Udruženje ne kontroliše, ne nameće i ne vrednuje ponašanje ili akcije pojedinih preduzeća. Umesto toga, Globalni dogovor se oslanja na odgovornost, transparentnost i utemeljeni poslovni interes preduzeća, organizacija iz nevladinog sektora, udruženja i akademskih institucija sa osnovnim ciljem iniciranja i razmene znanja o konkretnim akcijama koje u praksi promovišu i primenjuju osnovna načela društvene odgovornosti.

Globalni dogovor od svojih članica očekuje da prihvate, podrže i promovišu, u okviru njihove delatnosti, sledeće osnovne vrednosti iz oblasti zaštite ljudskih i radnih prava, zaštite životne sredine i borbe protiv korupcije u okvir 10 principa.

  • Princip 1: poštovanje i podrška zaštiti međunarodno priznatih ljudskih prava
  • Princip 2: obezbediti da se ne krše ljudska prava tokom poslovanja
  • Princip 3: podrška slobodi udruživanja i primeni prava na kolektivno pregovaranje
  • Princip 4: ukidanje svih vrsta prinudnog i prisilnog rada
  • Princip 5: zabrana zapošljavanja dece
  • Princip 6: eliminacija diskriminacije na radnom mestu
  • Princip 7: odgovoran pristup životnoj sredini
  • Princip 8: podrška projektima koji štite životnu sredinu
  • Princip 9: učešće u razvoju tehnologija koja ne škode životnoj sredini
  • Princip 10: borba protiv korupcije u svakom njenom obliku, uključujući iznuđivanje i podmićivanje

Javni poziv za dostavljanje predloga projekata

Centar za visoke ekonomske studije (CEVES) u okviru projekta „Korišćenje ciljeva održivog razvoja kao vodilja preusmeravanja istraživanja društvenih nauka: Pilot projekat“  objavljuje poziv za dostavljanje predloga projekata na temu: “Ka postizanju ciljeva održivog razvoja u Srbiji: Kako su povezani kvalitet poslova i ekonomska struktura?”. Projekat je podržao PERFORM (PERFORM je projekat Švajcarske agencije za razvoj i saradnju koji sprovode organizacija HELVETAS Swiss Intercooperation i Univerzitet u Friburgu), i on je deo šireg „Pripremnog projekta platforme za društveni dijalog o ciljevima održivog razvoja u Srbiji“ podržanog od strane Švajcarske agencije za razvoj i saradnju.

CEVES poziva istraživačke organizacije, akademsku zajednicu i grupe istraživača da podnesu svoje predloge projekta u skladu sa objavljenim uslovima konkursa. Uslove konkursa, istraživačku temu i sve druge dodatne informacije možete pronaći u PDF fajlu na linku ispod. 

Svoja pitanja vezana za konkurs možete uputiti elektronski na adresu office@ceves.org.rs najkasnije do 11. maja 2018. godine.

Predlozi projekata se podnose na engleskom jeziku i u elektronski na adresu: office@ceves.org.rs  sa naslovom koji se odnosi na ovaj poziv. Rok za podnošenje predloga projekata je 25. maj 2018. do 12h.

Poziv za dostavljanje predloga projekata.

Važno obaveštenje

Gospođa Kori Udovički, osnivač i doskorašnji direktor Centra za visoke ekonomske studije, posle nekoliko godina uspešnog vođenja ove organizacije, dala je ostavku na mesto lidera, kako bi se priključila timu Vlade republike Srbije, na mestu Potpredsednika Vlade i ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Sa ovim zaokretom u poslovanju CEVES-a, ova organizacija sa mladim i perspektivnim ljudima nastavlja da korača stopama gospođe Udovički, koja je prenevši svoje znanje i iskustvo na njih, uspela da postavi dobre osnove da njena zamisao i ideja i dalje budu implementirane u rađanje novih projekata, koji će probuditi svest nacije i na taj način nastaviti sa radom na unapređivanju poslovanja u Srbiji. Gospođa Udovički je za svog naslednika odabrala gospodina Nemanju Šormaza da bude novi direktor, koji će preuzeti ulogu novog lidera i ponosno predstavljati Centar za visoke ekonomske studije.

Preduzetništvo u Srbiji – nužda ili prilika?

CEVES je u jesen 2013. godine sproveo istraživanje o stavovima javnosti/donosioca odluka prema preduzetništvu u Srbiji, kao i o strukturi i učinku sektora malih i srednjih preduzeća. Rezultati su pokazali da manje očekujemo od preduzetništva/sektora MSP nego što daju, i još više, od onoga što mogu da ponude. Nalazi su uvršteni u brošuru koja ima za cilj da promoviše preduzetništvo i proširi informaciju o ekonomskom potencijalu MSP, pozivajući na snažnije i kreativnije uključivanje u evropske inicijative ka malim i srednjim preduzećima.

Više

Quarterly Monitor of Economic Trends and Policies in Serbia (QM)

Originally CEVES’ flagship product and today FREN’s, has set new standards in the local economic discipline by offering consistent and thoroughly assessed data on all major macroeconomic aggregates, and providing a thorough analysis of the processes related to economic growth, and monetary, external and financial developments.

Pročitaj