Sveobuhvatnost razvoja sektora

Sveobuhvatnost se odnosi na procenat firmi koje pokreću rast jednog sektora. Rast bi trebalo da bude što sveobuhvatniji, odnosno njemu bi trebalo da doprinosi što je moguće više firmi koje posluju u konkretnom sektoru. Što je veći broj firmi koje doprinose rastu sektora, to je taj rast sveobuhvatniji. Sveobuhvatnost rasta jednog sektora meri se procentom uspešnih firmi koje u njemu posluju (više u izveštaju, strana 72). Jedna četvrtina firmi u Srbiji u postkriznom periodu bila je uspešna generišući 45% prihoda privrede u celini. Za skoro 40% uspešnih firmi može se reći da ostvaruju brz rast, jer im se prihodi povećavaju po stopi od preko 20% na godišnjem nivou. Jedna desetina „bona fide“ firmi u Srbiji bila je i uspešna i ostvarivala je brz rast. Tih 7.000 preduzeća predstavljaju pravu snagu i zdravu osnovu privrede Srbije.

Grafik ispod nam pruža detaljniji uvid u atraktivnost, održivost i razvoj sektora koji čine privredu Srbije. Najuspešniji sektori prema sveobuhvatnosti jesu oni u kojima je prisutna visoka koncentracija otpornih i izdržljivih firmi koje ostvaruju rast uz profitabilnost i čiji je doprinos prihodima sektora relativno značajan. Sektori koji se nalaze u prvom potkvadrantu imaju visok potencijal za pokretanje privrednog rasta i razvoja zemlje u celini.

Grafik – Sveobuhvatnost razvoja sektora (2009-2013)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *